Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

The effect of the pandemic on the buying behavior of tourists at the level of choosing a tourist destination and accommodation. The case of the Prefecture of Achaia. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΛΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 15 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 9. πανδημία COVID-19, οικονομική κρίση, τουρισμός
 10. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 11. 2
 12. 22
 13. 49
  • Η πανδημία Covid-19 επηρέασε τον τουριστικό κλάδο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, η πανδημία αποτέλεσε το έναυσμα να σκεφτούν οι άνθρωποι διαφορετικά για τη ζωή τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, αλλά και θέτοντας πλέον σε προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι παραμένει μία σημαντική ανάγκη για την πλειοψηφία των ατόμων, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, όμως, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος ορισμένων καταναλωτών, καθώς και εν μέρει την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και εργασίας τους. Τέλος, η πανδημία - σε συνδυασμό με άλλους εξωγενείς παράγοντες - είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και μία συνολική εργασιακή ανασφάλεια και οικονομική αβεβαιότητα. Μέσα στο κλίμα αυτό, αρκετοί καταναλωτές έχουν μεταβάλει την ταξιδιωτική τους συμπεριφορά, επιλέγοντας προορισμούς και καταλύματα που δίνουν έμφαση στην τήρηση της υγιεινής και της ασφάλειας, στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την αποφυγή κοινωνικών σχέσεων, αλλά και προορισμούς που είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς και επομένως τον συγχρωτισμό.

  • The effect of the pandemic on the buying behavior of tourists at the level of choosing a tourist destination and accommodation. The case of the Prefecture of Achaia.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές