Προσφυγικός Ελληνισμός - Διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Το παράδειγμα του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας.

Refugee Hellenism and the preservation of collective memory. The case study of Kavala’ s Museum of Refugee Hellenism. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ
 8. ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ ΟΛΓΑ | ΨΑΡΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | Γκαντζιάς, Γ.
 9. Μνήμη | Προσφυγικός Ελληνισμός | Προσφυγική ταυτότητα | Πολιτιστική Επικοινωνία και Στρατηγική | Λήθη | Μουσείο
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 11. 3
 12. 56
 13. 17
 14. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό
 15. Ζούνης , ΕΔΥ, Κεφ. 1, Στρατηγικές στο τοπίο των πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, Πάτρα, , Ε.Α.Π.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την έννοια της μνήμης στην ατομική και κοινωνική της διάσταση, καθώς και την συμβολή της στη διαμόρφωση των κοινωνικών ταυτοτήτων. Προβάλλονται οι παράγοντες συγκρότησης της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας των προσφύγων της Μικράς Ασίας, όπως και οι φορείς μέσω των οποίων έγιναν εφαρμόσιμες οι πρακτικές διαμεσολάβησης στους επόμενες γενεές. Επίσης, αναλύονται κάποιες πολιτικές, που σχετίζονται με την συλλογική μνήμη και λήθη, τις οποίες εφάρμοσε το ελληνικό κράτος, σε σκοπό να ενταχθεί σταδιακά η Μικρασιατική Προσφυγική εμπειρία στην επίσημη κρατική ιδεολογία και στις επίσημες μνημονικές πρακτικές. Επιπλέον αναλύονται οι δυνατότητες των σύγχρονων μουσείων και ιδιαίτερα η ψηφιοποίηση, ως προς την ανάδειξη και προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας (ΜΠΕΚ), ως σύγχρονος, αλλά και ανερχόμενος φορέας διαμεσολάβησης της ιστορίας και της μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, με επίκεντρο την μετεγκατάσταση των προσφύγων της πρώτης γενιάς στην περιοχή της Καβάλας. Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Καβάλας προσφέρει στο κοινό του, τη δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεών του μέσω των εκθεμάτων και προγραμμάτων που προσφέρει και τη δυνατότητα προβληματισμού για τη σχέση ιστορίας και μνήμης. Παρόλα αυτά, το ΜΠΕΚ είναι ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο: δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις τεχνολογικές δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η εποχή μας, την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και δεν έχει επιτύχει ακόμα την οικονομική του ανεξαρτησία.
  • The present thesis analyses the notion of memory on its individual and social dimension and its contribution to the formation of social identities. Furthermore, the factors that have contributed to the formation of the special cultural identity of the Refugees from Asia Minor, as well as the formation of Refugee institutions and the importance of the mnemonic practices, which have been passed to the next generations, are analyzed too. Particular attention is paid to the Greek State’s preservation of memory and oblivion policies, which have been enforced during the last decade and mainly aimed to the gradual integration of the Minor Asia Refugees’ traumatic history and memory, to the official ideology and mnemonic practices of the Greek State. In addition, modern technological advances, such as the use of digital technology, are highlighted as the best possible solutions of the enhancement of the museum experience and the promotion of history and culture. The case study which is chosen, attempts to emphasize the contribution of the Kavala’s Museum of Refugee Hellenism to the preservation of the collective memory and history of the Hellenism of Asia Minor. The Kavala’s Museum of Refugee Hellenism is chosen as a case- study, as an example of a modern and developing means of mediation of Asia Minor Refugee Hellenism’s history and memory, focusing on the process of the relocation of the first generation refugees in Kavala’s district. The museum offers to its audience the opportunity of a closer encounter of the link between memory and history and simultaneously the opportunity to enrich their knowledge. However, the museum is still at an embryonic state since it has not used any of the technological advances which are currently available or received any funding from the European Structural and Investment Funds as it is not financially independent yet.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές