«Ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού: Μέθοδοι επεξεργασίας και εφαρμογές»

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Βαρβάρα Συγγούνη
 8. Γκρίζο νερό, επαναχρησιμοποίηση, συστήματα επεξεργασίας
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 10. 236
  • Το γκρίζο νερό είναι τα υγρά απόβλητα από την κουζίνα, το πλυντήριο και το μπάνιο, εξαιρουμένων των λυμάτων τουαλέτας. Η επαναχρησιμοποίησή του για άρδευση στην κηπουρική μειώνει τη ζήτηση γλυκού νερού, μετριάζει την πίεση στους υδάτινους πόρους και βελτιώνει την επισιτιστική ασφάλεια καθώς τα φυτά μπορούν να ποτίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν μπορεί πλέον να διαψευσθεί ότι η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού είναι υψίστης σημασίας για τον περιορισμό της επίμονης παγκόσμιας κρίσης νερού. Η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς θα εκτρέψει τη χρήση περιορισμένων πόρων γλυκού νερού σε καταναλωτικές χρήσεις. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του γκρίζου νερού. Τα ευρήματα έδειξαν μια ποικιλία μεθόδων φυσικοχημικής επεξεργασίας όπως η διήθηση, η προσρόφηση, η πήξη και η φωτοκαταλυτική οξείδωση, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του γκρίζου νερού. Συζητούνται βιολογικές μέθοδοι όπως η χρήση αντιδραστήρων και τα κατασκευασμένα συστήματα υγροτόπων. Επισημαίνονται επίσης οι εφαρμογές μελέτης περίπτωσης των μεθόδων επεξεργασίας για τη διαχείριση του γκρίζου νερού. Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν κατάλληλες πολιτικές, επαρκής χρηματοδότηση και καλύτερος σχεδιασμός συστημάτων επεξεργασίας γκρίζου νερού για την υποστήριξη των πρακτικών εφαρμογής γκρίζου νερού.
  • It can no longer be denied that gray water reuse is paramount to curbing the persistent global water crisis. Greywater treatment and reuse is a promising solution to this problem as it will divert the use of limited freshwater resources to unavoidable consumptive uses. This study examines the usual methods for the treatment of greywater. The findings include a variety of physicochemical treatment methods such as filtration, adsorption, coagulation, and photocatalytic oxidation used for greywater decontamination. Biological approaches such as the use of reactors and constructed wetland systems are discussed. Case study applications of treatment approaches for greywater management are also highlighted. However, it is noted that appropriate policies, adequate funding and better design of greywater treatment systems should be adopted to support greywater application practices.
 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές