Ατιμωρησία των εγκλημάτων των ισχυρών: δυο περιπτώσεις έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής.

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΟΥΙΛΙΑΜ ΑΛΟΣΚΟΦΗΣ
 8. Εγκλήματα των ισχυρών, ατιμωρησία, οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, σκάνδαλο
 9. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 10. 81
 11. 38
  • Η ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου κατοχυρώνεται τοσο απο το Σύνταγμα όσο και απο τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η ισότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσο και η άρνηση των διακρίσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων βρίσκεται στη βάση της σύγχρονης αντίληψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών.Παρόλα αυτά, έχει επισημανθεί απο την επιστήμη της Κριτικής Εγκληματολογίας το φαινόμενο της ατιμωρησίας των ισχυρών.Προκειται για επιλεκτική αντιμετώπιση, απο τους ελεγκτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς, των εγκλημάτων που διαπράττουν τα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικές και οικονομικές ελίτ.Προς την κατευθυνση αυτή συχνά βοηθάει και η νομοθετική εξουσία με διάφορες ενέργειες ή παραλείψεις της. Το αποτέλεσμα είναι να κυριαρχεί μια αίσθηση ατιμωρησίας όσον αφορά τις παρανομες πράξεις των εχόντων στα χέρια τους την εξουσία.Αντίθετα, οι ανήκοντες στα φτωχότερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού ή οι ενταγμένοι στο περιθώριο, αποτελούν τους συνήθεις υποπτους των ανωτέρω μηχανισμών για την διάπραξη ποικίλων εγκλημάτων με αποτέλεσμα την ευκολη καταδίκη τους. Οι ελληνικές φυλακές βρίθουν απο εγκληματίες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων , αλλοδαπούς και μέλη των  μειονεκτικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα ελάχιστα απο τα μέλη των ελίτ βρίσκονται φυλακισμένοι, συν΄΄ηθως με επιεικείς ποινές. Στόχος της εργασίας είναι η συμβολή στην ανάδειξη του φαινομένου αυτού έχοντας ως παράδειγμα δυο περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απο μέλη της οικονομικής και ακαδημαϊκής ελίτ, ήτοι το σκάνδαλο της Ασπίς Προνοια και την διαφθορά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

  • The equality of citizens before the law is guaranteed in Greece both by the Constitution and by the international conventions that the country has signed. The equality of rights and obligations as well as the denial of discrimination based on the special characteristics of people is at the basis of the modern understanding of human rights and the rights of citizens.Nevertheless, the phenomenon of impunity of the powerful has been highlighted by the science of Critical Criminology. It is a selective treatment, by the controlling and repressive mechanisms, of the crimes committed by the individuals who belong to the social and economic elites. In this direction, the legislative power often helps with various actions or omissions. The result is that a sense of impunity prevails for the illegal acts of those in power. On the contary, those belonging to the poorer economic strata of the population or those on the fringes, are the usual suspects of the above mechanisms for committing varius crimes, resulting in their easy conviction. Greek prisons are teeming with criminals from the lower soocial strata, foreingners and members of disadvantaged groups, while at the same time very few members of the elite are incarcerated, usually with leniest sentences. The aim of thw paper is to describe these phenomena, taking as an aexmple two cases of financial crime by members of the financial and academic elite, the Aspis Pronoia scandal and the corruption at Panteio University.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές