Anime: το ιαπωνικό animation, καταβολές, αναδρομή και η μεταφορά τους στον κινηματογράφο

Anime: the Japanese animation, origins, retrospective and their live-action adaptation (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Πετρίδης , Σωτήριος
 8. Anime, animation, μεταφορά, τηλεόραση, κινηματογράφος, ταινία, σειρά
 9. ΔΓΡ61
 10. 171
  • Anime, τι είναι, πως ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε. Οι μερικές χιλιάδες λέξεις που ακολουθούν, σκοπεύουν να παρουσιάσουν μια σφαιρική εικόνα του φαινομένου των anime και του ιαπωνικού animation. Ένα μέσο που κάποτε ήταν άγνωστο στις περισσότερες δυτικές χώρες, όταν συχνά περνούσε τα σύνορα, αλλοιωνόταν και μασκαρευόταν προκειμένου να μην φανεί η καταγωγή του. Πλέον διάσημο, εξάγεται σε όλον το κόσμο, η καταγωγή του που τότε κρυβόταν προκειμένου να βοηθήσει στην εμπορικότητα του, τώρα επισημαίνεται για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

   Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, όταν το φαινόμενο αρχίζει να πρωτοσχηματίζεται, στάσεις σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας του, σε προσωπικότητες που εξέλιξαν και διαμόρφωσαν το μέσο ώσπου να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Anime που έχουν ιστορική αξία, το καθένα με τον δικό του τρόπο. Παράλληλα γίνεται μια απόπειρα αποτίμησης της παραγωγής κάθε περιόδου με το πέρασμα από δεκαετία σε δεκαετία. Τέλος θα σχολιαστεί και η τελευταία μόδα της μεταφοράς anime σε ταινίες ή σειρές ζωντανής δράσης. Δυστυχώς σε κάποια anime δεν αφιερώνεται ο χρόνος που πιθανώς να τους άξιζε, κάποια αναφέρονται επιγραμματικά, και φυσικά αναρίθμητα δεν θα αναφέρονται καθόλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλα άξια αναφοράς.

   Εδώ ίσως δημιουργηθεί το ερώτημα, δεν θα ήταν πιο συνετό, η εργασία να επικεντρωνόταν κάπου, σε μια μικρότερη χρονική περίοδο, ή να καταπιανόταν με ελάχιστους τίτλους ώστε να γίνει μια πιο στοχευμένη και λεπτομερής ανάλυση; Και η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα ήταν πως, πιθανότατα ναι, θα ήταν πιο συνετό αλλά, ίσως είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο, όταν η ελληνική έρευνα και βιβλιογραφία για τα anime είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Έτσι η έρευνα της εργασίας δεν αποτελείται από αμέτρητες πηγές και επιστημονικά άρθρα, αποτελείται κυρίως από την παρακολούθηση του ίδιου του πρωτογενούς υλικού, από την τριβή και τον στοχασμό πάνω στο αντικείμενο της έρευνας, από βάσεις δεδομένων, και πιθανώς αναπόφευκτα, την υποκειμενική ματιά του ερευνητή που όσο κι αν προσπαθήσει είναι σχεδόν αδύνατο να αποβάλει εξολοκλήρου.

   Τέλος στο δημιουργικό κομμάτι παρατίθεται ένα σενάριο, από το πρώτο επεισόδιο μιας δυνητικής σειράς anime. Την συγγραφή του συγκεκριμένου σεναρίου, έχουν επηρεάσει διαμορφώσει οι στάσεις και οι αναμνήσεις από το ταξίδι που συντελέστηκε κατά την διάρκεια της έρευνας.


  • What is anime, how it begun and how it evolved. The few thousands of words that follow, aim to present an overview of the phenomenon of Japanese animation and anime. A medium once unknown in most western countries, that when it happened to cross the borders, it would get altered, covered so its land of origin wouldn’t be known. Now that it is famous, it gets exported all around the world, and its origin, once hidden in order to not compromise its commercial success, gets pronounced in order to assist that success.

   A travel back in time, when the medium started to get shaped, visiting important moments of the medium’s history, people that changed it and shaped it to what it is today as well as anime with historical importance and relevancy. Meanwhile an attempt to evaluate the production of each era will be made as we travel from decade to decade. Also the latest trend of turning anime into live action shows will be commented upon. Unfortunately some anime won’t get the time that they deserve, some others will briefly get commented, while numerous won’t even get mentioned, that doesn’t mean of course that more of them weren’t mention worthy.

   This might arise a question, wouldn’t it be wiser, for the thesis to be more focused, focused on a shorter time period, or focused on some few specific works so the analysis can be more precise and targeted? The answer to that hypothetical question would be probably yes, that would be wiser, but not yet, it is probably to early for that, when Greek research and bibliography on the subject is practically non-existent. So the research of this paper doesn’t come from numerous sources and studies, it mainly comes from watching and observing the source material, from studying and contemplating on the medium it self, from databases, and somewhat inevitably from the researcher’s subjective view, that no matter how hard one tries, can never eliminate completely.

   Finally, in the creative part of the paper, the script for the pilot episode of an anime series is presented. It’s creation is heavily influenced from what one learned, earned, and felt during the course of the research. 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές