Η Έννοια του Grexit μέσα από τον Ελληνικό Τύπο κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

The concept of Grexit through Greek Newspapers during the first Governance of SYRIZA (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΪΟΣ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 14 March 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Στρατής Μπουρνάζος
 8. Ελένη Πασχαλούδη Γιούλα Κουτσοπανάγου
 9. Τύπος, Grexit, ρήξη, Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνική οικονομία, ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
 10. ΔΙΣ 54
 11. 1
 12. 9
 13. 7
 14. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετάμε το Grexit μέσα από τον Ελληνικό Τύπο κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
  • Η έννοια του Grexit και το πώς αυτή παρουσιάστηκε από τον ελληνικό  Τύπο κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015) αποτελεί το αντικείμενο της  εργασίας. Το Grexit είναι ένας νεολογισμός που πρωτοεμφανίζεται το 2012, αλλά η χρήση του εντείνεται το 2014-2015, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές το 2015 και αμέσως μετά, με την εκλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.  Η  μελέτη του Grexit πραγματοποιείται στην εργασία αυτή μέσα από τη εξέταση τριών εφημερίδων, πανελλαδικής εμβέλειας: Η Εφημερίδα των Συντακτών, Η Καθημερινή, Το Βήμα. Μέσω των εφημερίδων αυτών αναδεικνύεται η χρήση  του από τον Τύπου και οι διαφορετικές σημασίες που προσλαβάνει κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως δείχνει η μελέτη το αρνητικό ή θετικό περιεχόμενο, αλλά και η συχνότητα της χρήσης του όρου συνδέεται άμεσα με την πολιτική τοποθέτηση κάθε εφημερίδας. Έτσι  για ένα έντυπο φιλικό προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως Η Εφημερίδα των Συντακτών ο όρος δεν έχει αρνητική χροιά, ενώ χρησιμοποιείται σχετικά λίγο. Αντίθετα, για δύο αντιπολιτευόμενα φύλλα, όπως Η Καθημερινή  και Το Βήμα, ο όρος έχει σαφή και έντονη αρνητική σημασία, ενώ εμφανίζεται συχνά στην ύλη τους.

  • The meaning of Grexit and how the Greek Press approached it during the first governance of SYRIZA (Government SYRIZA – ANEL, January – September 2015) is the main subject of this thesis. Grexit is a neologism that was born in 2012, but its use intensifies just before the parliamentary elections of 2015 and after the election of  SYRIZA. Within this context, studying of Grexit is carried out in this thesis, through three big Greek Press that sell all over nationwide scope. Through the papers of – Ephimerida ton Syntakton, H Kathimerini and To Vima- the term of Grexit emerges by the way it was introduced from the newspapers during the first governance of SYRIZA-ANEL. As the study shows the negative or the positive content but also the frequency of the use of the term is directly connected with the political view of each newspaper. Thus, for a newspaper like Ephimerida ton Syntakton, that is friendly to the government, the term has not a negative content and it’s used a little. Conversely, for the two opposing papers such as H Kathimerini and To Vima, Grexit is clearly a negative term, while it appears often within them.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές