Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 13 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Δημοσιογραφία, Μέσα, γυναίκες, δημοσιογράφοι, έμφυλες, διακρίσεις, σεξουαλικές, παρενοχλήσεις, Ελλάδα
 10. ΣΔΣ62
 11. 3
 12. 209
  • Οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν αρκετά και σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του επαγγέλματός τους. Από τις έμφυλες διακρίσεις μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση, η περιήγησή τους μέσα σε έναν άκρως ανδροκρατούμενο χώρο καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και αρκετές φορές -είτε από επιλογή είτε όχι- απομακρύνονται από τη δημοσιογραφία. Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Στο θεωρητικό μέρος θα αναλυθεί η απεικόνιση των γυναικών από και στα Μέσα και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες δημοσιογράφοι παγκοσμίως και στο ερευνητικό θα προσεγγιστούν τα ίδια θέματα στον ελλαδικό χώρο, μέσα από την οπτική των γυναικών δημοσιογράφων.

  • Women face several and significant problems during their practice of journalism. From every kind of gender discrimination to sexual harassment, their path to a male dominated profession becomes extremely difficult and therefore sometimes –whether by choice or not- they abandon their jobs. Hence, the objective of the present study is to scrutinize those matters. In the theoretical part, the representation of women in and by the Media will be analyzed as well as the problems that women journalists encounter worldwide and in the second part those issues will be approached concerning Greece, by the perspective of women journalists.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές