Θέματα ασφάλειας στα γήπεδα ποδοσφαίρου

Security issues in football stadiums (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΗΜΙΝΑ ΘΑΝΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Μπαλάσκα Παναγιώτα
 8. Παπαχαρίσης Βασίλειος | Κώστα Γεώργιος
 9. Ασφάλεια, Αθλητικά γεγονότα, Ποδόσφαιρο, Βία στα γήπεδα, Χουλιγκανισμός
 10. ΔΑΘ30: Διοίκηση Λειτουργιών Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 11. 9
 12. 35
  • Η παρούσα μελέτη ανασκόπησης πραγματεύεται ζητήματα που διαταράσσουν την ασφάλεια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες μπορούν να καταστήσουν επισφαλή την ομαλή διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού δρώμενου και τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων. Κατόπιν καταγραφής σχετικών περιστατικών που έχουν συμβεί ανά τον κόσμο, τα αίτια πρόκλησης αναταραχών φαίνεται πως είναι ποικίλα, εμφανίζονται μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, και σύμφωνα με τα κείμενα που μελετήθηκαν είναι τα ακόλουθα: ανθρώπινα λάθη, μη αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων από τους αρμόδιους φορείς, κλειστές/ανοιχτές θύρες, κατασκευαστικές αστοχίες, ελλιπής επικοινωνία, ανάρμοστη συμπεριφορά οπαδών, χρήση απαγορευμένων αντικειμένων, μαζική φυγή/είσοδος πλήθους, καιρικά φαινόμενα, συμπλοκές, πανικός αλλά και η τρομοκρατία, η οποία αποτελεί σημαντικό είδος κινδύνου στον σύγχρονο κόσμο. Επίσης από τα αποτελέσματα, διαφαίνονται περιθώρια βελτίωσης του τρόπου δράσης των αστυνομικών αρχών και τρόπου προβολής του φαινομένου από τα μέσα ενημέρωσης. Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού και η βία αναφέρθηκαν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα αίτια, καθώς συνιστούν διακριτή απειλή της ασφάλειας του χώρου του αθλητισμού εδώ και χρόνια, με χαρακτηριστικό στοιχείο που τα διακρίνει από τα περισσότερα προαναφερθέντα αίτια να είναι η πρόθεση από πλευράς των ατόμων να προκαλέσουν κακόβουλες πράξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που μελετήθηκαν, η βία εντοπίζεται στον άνθρωπο και δυνητικά μπορεί να εκδηλωθεί σε συνθήκες απειλής ή εμφάνισης εμποδίων. Παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ανάγκη για συμμετοχή σε μια ομάδα και ο κίνδυνος απόρριψης από αυτήν. Καθώς η βία φαίνεται πως συνδέεται με την πολιτιστική ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε τόπου, χώρες όπως η Αργεντινή, εξακολουθούν να βιώνουν βίαια περιστατικά στο ποδόσφαιρο, ενώ η Αγγλία φαίνεται πως έχει ελέγξει το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Μεταξύ των τρόπων αντιμετώπισης των απειλών της ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται: η δημιουργία μεικτών χώρων στις κερκίδες και η εφαρμογή αποτελεσματικότερων στρατηγικών κατά της βίας μέσω της συνεργασίας αρχών και ομάδων οπαδών. Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν.

  • This review study aims to address issues that disrupt security in football matches. More specifically the purpose of the research was to investigate the factors that can interrupt the flow of a football event and the physical integrity of the attendees. After recording relevant incidents that have occurred around the world, it seems that the causes of security threat appear to be diverse, they can occur individually but also in combination and according to the surveys reviewed are the following: human errors, ineffective management by the authorities, closed/open gates, construction failures, lack of communication, inappropriate fan behavior, use of prohibited items, mass crowd entry/exit, weather conditions, clashes, panic and also terrorism, which is an important type of risk nowadays. In addition, from the results, it seems that there is room for improvement in the way police authorities act and the way mass media portray the phenomenon. Hooliganism and violence were mentioned separately from the other causes, as they are considered a distinct threat to the security of sport venues through the years. Also another distinctive feature that distinguishes them from most of the aforementioned causes being the intention on the part of individuals to cause malicious deeds. According to the results of the texts studied, violence is found in humans and can potentially manifest itself in situations of threats or in cases where obstacles appear. Factors that can lead in this direction are the need to belong to a group and the fear of being rejected from it. As violence seems o be linked to the cultural development and the evolution of each place, countries like Argentina still experience violent incidents, while England seems to have controlled the problem to a great extent. Among the ways of dealing with security threats are: the creation of mixed spaces in the stands and the implementation of more effective anti-violence strategies through the cooperation of authorities and fan groups. The results will be discussed.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές