"Η γλωσσική ετερότητα της σύγχρονης σχολικής τάξης: Δυσκολίες στη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε δίγλωσσους - πολύγλωσσους μαθητές"

"The impact of Language Diversity within the Modern School Classroom; Challenges in teaching the Modern Greek Language course to bilingual - multilingual pupils" (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΩΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΨΙΔΟΥ
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΨΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
 9. Διγλωσσία, γλωσσική ετερότητα, μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας, δεύτερη γλώσσα, επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 2
 12. 37
 13. 21
  • Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της διγλωσσίας, εστιάζοντας στη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε συμβατικές τάξεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου παρατηρείται γλωσσική πολυμορφία. Καθώς η διγλωσσία αποτελεί ένα πολυσχιδές θέμα που άπτεται τόσο της γλωσσολογίας όσο και της εκπαίδευσης, η εργασία επικεντρώνεται αφενός στην παρουσίαση σχετικών θεωριών, βάσει των βιβλιογραφικών αναφορών, και αφετέρου στη διερεύνηση τόσο των δυσκολιών όσο και των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος της Νέας Ελληνικής σε δίγλωσσους - πολύγλωσσους  μαθητές. Συγκεκριμένα, το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν στη σημασία της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στη σχέση ανάμεσα στη διγλωσσία και τη μάθηση. Η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό των δυσκολιών κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και στα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλλουν καίρια στην κατανόηση των δυσκολιών, δίνουν μια σαφή εικόνα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και μαρτυρούν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές