Σχεδιασμός και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων: Η περίπτωση του αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Formula 1 στο Aυτοκινητοδρόμιο Πατρών

Planning and Organization: The case of a Formula 1 World Speed Championship race at the Motorway of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Νικόλαος Παπαχαραλάμπους
 8. Νικόλαος Παπαχαραλάμπους | Μιχαήλ Αναγνώστου
 9. Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας, Grand Prix Πάτρας, Σχεδιασμός Αθλητικής Διοργάνωσης, Μελέτη Περίπτωσης F1
 10. ΔΑΘ32: Διεκδίκηση και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων
 11. 4
 12. 15
 13. 32
  • Οι αγώνες Formula 1 συγκαταλέγονται στα θεαματικότερα αθλήματα διεθνώς. Η τεχνολογική εξέλιξη των αυτοκινήτων από την αρχική εμφάνιση του αθλήματος- το 1950- μέχρι σήμερα, είναι τεράστια. Η Formula 1 είναι ένα συνεχές εργαστήριο έρευνας, μελέτης, δοκιμής και παραγωγής τεχνολογίας. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει τους κυριότερους λόγους για τους οποίους δεν έχει κατασκευασθεί προς το παρόν ένα αυτοκινητοδρόμιο που να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες προδιαγραφών Formula 1 στη Ελλάδα, παρότι κατά καιρούς έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από διάφορους φορείς, ιδιωτικούς και μη, για την ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η μελέτη περίπτωσης του Σχεδιασμού και Διοργάνωσης αγώνων ταχύτητας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 στο αυτοκινητοδρόμιο Πατρών, μια ιδιωτική προσπάθεια κατασκευής ενός χώρου ιδανικού για την φιλοξενία ενός τέτοιου αγώνα. Παράλληλα, επιλέχθηκε και η εφαρμογή μιας ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρείς ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκπρόσωπο του Αυτοκινητοδρομίου Πατρών, με εκπρόσωπο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, καθώς και με πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας μοτοσυκλέτας. Η μελέτη περίπτωσης, σε συνδυασμό με την ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων, αναλύει την δυναμική και τα πιθανά οφέλη της διοργάνωσης σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζει τον επιστημονικό σχεδιασμό, με σκοπό την επιτυχημένη διεκδίκηση και διοργάνωση του εν λόγω αγώνα. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην περιορισμένη βιβλιογραφία και την επιστημονική γνώση πάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό της συγκεκριμένης διοργάνωσης, καθώς και άλλων αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Τέλος προσπαθεί να βελτιώσει την αθλητική συνείδηση με την οποία αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην χώρα μας. Παράλληλα παρουσιάζει μια ανασκόπηση της σχετικής υπάρχουσας-και μάλλον περιορισμένης- διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας και της ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων αναδεικνύουν πως το σημαντικότερο πρόβλημα έγκειται στην η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το εγχείρημα, -προσδοκώντας την μακροπρόθεσμη και όχι βραχυπρόθεσμη απόσβεση της επένδυσης, σε συνάρτηση με το επενδυτικό ρίσκο που δημιουργείται από το υψηλό κόστος και τον έντονο ανταγωνισμό. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την ενεργοποίηση των μηχανισμών και να αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας τα αναλυτικά βήματα του στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση αγώνων σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση μελλοντικά.

  • Formula 1 race are among the most spectacular sports.
   Formula 1 cars technological evolution from the sport appearance beginning back in 1950, until today is enormous. Formula 1 is a continuous laboratory of research, study, testing and production of technology.
   This Master Thesis examines the reasons for why a Formula 1 class speedway has not been built in Greece, and such a race has never been held in our country.
   The method chosen is the case study of the Planning and Organizing Formula 1 World Championship races at the Patras Motorway, a private effort to build an ideal space for hosting such a race.
   The study analyzes the dynamics and potential benefits of the event upon the local, regional, and national level. It supports the scientific planning, the claiming and the organizing of the specific race. It aspires to contribute to the limited literature and scientific knowledge on the strategic planning of the organization of motor sports competitions in Greece. Finally, it tries to improve the sports consciousness with which motorized sports are treated and approached in our country. At the same time, it presents a review of the relevant existing - rather limited - global literature.        
   The results of the Patras Μotorway case study show that the main problem is finding a strategic investor who will undertake to finance the project expecting medium-term and not short-term payback of the investment, combined with high costs and intense competition.
   This study can serve in the strategic planning of the event and its further organization.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές