ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΤΣΕΛΜΕΤΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
 8. Νομιμοποίηση εσόδων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, τραπεζικός τομέας, υποχρεώσεις τραπεζών
 9. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 10. 9
 11. 36
  • Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) αποτελεί μορφή αδικήματος, άμεσα συνδεδεμένο με άλλες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ακόμα και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εστιάζοντας στη νομιμοποίηση μέσω του τραπεζικού τομέα. Παρουσιάζονται μέθοδοι νομιμοποίησης εσόδων μέσω των χρηματοπιστωτικών
   ιδρυμάτων, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, περιγράφονται συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων.


  • Money laundering is an offence, often directly linked to other forms of serious and organized crime, even to the financing of terrorism. The present thesis addresses the issue of money laundering, focusing on money laundering through the banking sector and financial institutions. Methods of money laundering through financial institutions are presented, as well as the relevant legislation. In addition, specific case studies are described.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.