Εγκλήματα του λευκού κολάρου και παγκοσμιοποίηση

White collar crimes and globalization (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΑΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Κουρούτζας, Χρήστος
 8. Κουρούτζας, Χρήστος | Βασιλαντωνοπούλου, Βασιλική | Βιδάλη, Σοφία
 9. κοινωνική κατασκευή | πραγματικό έγκλημα | λόμπι | παγκοσμιοποίηση | κοινωνική βλάβη | εγκλήματα λευκού κολάρου
 10. ΠΕΔΔΕ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 29
 12. 60
  • Το έγκλημα είναι κοινωνική κατασκευή. Η ποινικοποίηση συμπεριφορών ως εγκληματικές, είναι αποτέλεσμα διαδικασιών εγκληματοποίησης, οι οποίες αποτελούν έκφανση της δομικής πάλης στο καπιταλισμό. Οι ισχυροί μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα ευνοούνται στην εφαρμογή του νόμου λόγω της επιλεκτικότητας της δικαιοσύνης. Αυτά αποτυπώνονται στα εγκλήματα του λευκού κολάρου, με την παγκοσμιοποίηση να διευρύνει το εύρος αλλά και το μέγεθός τους. Μία από της βασικές εκφάνσεις των εγκλημάτων αυτών είναι η διαφθορά, η οποία μπορεί να πάρει δύο μορφές ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη: την δωροδοκία και το lobbying. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση του lobbying και των επιπτώσεών του στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και η πρόταση πιθανών τρόπων αντιμετώπισης. Οι βλάβες της δράσης του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιες σε πολλούς τομείς, από την κοινωνία και τον άνθρωπο μέχρι το περιβάλλον, αποτελώντας μια μορφή νέο-αποικιοκρατίας των ισχυρών χωρών στις πιο αδύναμες, με την διαφορά σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια τον δράστη και επωφελούμενο, δηλαδή το Μεγάλο Κεφάλαιο. Συμπερασματικά, ένας θεωρητικός τρόπος για να αντιμετωπισθεί είναι η ολοκληρωτική αλλαγή των κοινωνικό – οικονομικών συστημάτων. Η οικονομική αποτίμηση των βλαβών που επιτελούνται και η κρίση και η ποινικοποίηση των δράσεων, μπορεί να αποτελέσει μια πιο ρεαλιστική αντεγκληματική πολιτική για την καταπολέμησή τους.

  • Crime is a social construct. The criminalization of behaviors as criminal is the result of criminalization processes, which are an expression of the structural struggle in capitalism. The powerful can influence the proceedings more, while at the same time they are favored in the application of the law due to the selectivity of justice. These are reflected in white-collar crimes, with globalization expanding their scope as well as their magnitude. One of the main manifestations of these crimes is corruption, which can take two forms depending on the economic figures: bribery and lobbying. The aim of the work is the analysis of lobbying and its effects in the context of globalization and the proposal of possible solutions. The damages of his action at the global level are enormous in many areas, from society and man to the environment, constituting a form of neo-colonialism of the powerful countries on the weaker ones, with the difference compared to the previous years the perpetrator and beneficiary, i.e. the Big Capital. In conclusion, a theoretical way to deal with it is the complete change of the socio-economic systems. The economic valuation of the damages done and the judgment and criminalization of the actions, can be a more realistic anti-crime policy to combat them.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές