Κράτος Δικαίου και διαφθορά στην Ελλάδα

 1. MSc thesis
 2. ΛΥΔΙΑ ΜΑΝΟΥΣΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Πέτσας, Ιωάννης
 8. Αρχή κράτους δικαίου , αρχή νομιμότητας , διαφθορά .
 9. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος.
 10. 3
 11. 25
 12. 15
  • Το φαινόμενο της διαφθοράς είναι ιδιαιτέρως δύσκολο τόσο να οριστεί όσο και να αναλυθεί επαρκώς. Αυτός είναι δε και ο λόγος για τον οποίο η Επιστήμη της Εγκληματολογίας δεν έχει συνεισφέρει επαρκώς για την αντιμετώπισή της. Το αυτό δε ισχύει , εκ των πραγμάτων, και για το ποινικό δίκαιο. Σκοπός της εργασίας λοιπόν είναι αφ’ ενός η όσο το δυνατόν πιο απλή εξήγηση και ανάλυση της διαφθοράς, κυρίως, μέσα από ένα πρακτικό πρίσμα, μέσα από την παράθεση δηλαδή πραγματικών γεγονότων διαφοράς που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα , και αφ’ ετέρου η ανάλυση της αντιμετώπισης της διαφθοράς εντός του συνταγματικού πλαισίου και δη της αρχής του κράτους δικαίου.
  • The social phenomenon of corruption is very difficult to be defined and analyzed also. This is the reason why the Science of Criminology cannot contribute enough to fight corruption. Criminal law is also insufficient. Thus the aim of this project is to analyze and define, by a simple and practical way, the phenomenon of corruption by reporting true facts of corruption that have taken place in Greece. On a second level, the aim is to analyze how to deal with corruption on the basis of the Rule of Law.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές