Πολιτικές για την ενίσχυση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε περιόδους κρίσης: Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου (Animasyros)

 1. MSc thesis
 2. Παπαμανώλη, Μαρία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 12 Οκτωβρίου 2022
 5. 114
 6. Λάκκα, Μαρία
 7. Τζουμάκα, Ελένη
 8. Δημιουργική Οικονομία | Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες | Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων- Ανιμασύρος | Πολιτιστική πολιτική | Φεστιβάλ | Festival | Creative Economy | International Animation Festival -Animasyros | Cultural Policy
 9. 20
 10. 50
  • Ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο έκφραση της δημιουργικότητάς αλλά και κινητήρια δύναμη της οικονομικής ευημερίας, της γνώσης και της κοινωνικής συνοχής. Η ανάδειξη του πολιτισμού σε σημαντικό κλάδο κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνει ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίησή του σε πολλαπλά επίπεδα. Απότοκος της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης είναι η στροφή του πολιτισμού στην οικονομία. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσέγγιση, της οικονομίας του πολιτισμού η οποία εκφράστηκε μέσω της ανάπτυξης της έννοιας των δημιουργικών κλάδων πολιτισμού ή Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ). Στο σταυροδρόμι των τεχνών, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες κατέχουν σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση της ελκυστικότητας των πόλεων και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, η οικονομική ύφεση αλλά και η πανδημία είχαν σημαντικές επιπτώσεις επί της κατανάλωσης και των δημοσίων επενδύσεων στον πολιτιστικό κλάδο, ωστόσο έδωσαν το έναυσμα για επαναπροσδιορισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών με στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα ενισχύοντας, συγχρόνως, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Η οικονομική αξιοποίηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα θα μπορούσε να αποτελέσει αιχμή του δόρατος τόσο στην προσπάθεια μας για δημιουργία νέων επενδύσεων όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Κι αυτό γιατί δημιουργώντας μια σύγχρονη και παραγωγική πολιτιστική πολιτική, επηρεάζεται ταυτόχρονα το σύνολο της εθνικής οικονομίας καθώς και οι επιμέρους κλάδοι της. Οι ποικίλες αυτές διασυνδέσεις και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις καθιστούν το πολιτιστικό κεφάλαιο ανεκτίμητο παραγωγικό πόρο
 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές