Μελέτη Υβριδικού Δομικού Συστήματος Ανεμογεννήτριας πολύ Μεγάλου Ύψους

 1. MSc thesis
 2. Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 22 Απριλίου 2022
 5. 222
 6. Muho, Edmond
 7. Σκαλωμένος, Κωνσταντίνος
 8. Ανεμογεννήτριες
 9. 8
  • Στις ημέρες μας , οι σύγχρονες κοινωνίες φιλοξενούν εκατομμύρια ανθρώπων με ανάγκες συμβίωσης ανάλογες με τον αριθμό τους. Η παροχή ενέργειας λειτουργεί ως καταλύτης της σύγχρονης κοινωνίας , εξυπηρετώντας όλες τις ανάγκες οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Ακόμα και σήμερα η κυρίαρχη πυγή άντλησης ενέργειας προέρχεται από την εξόρυξη και άντληση πηγών υδρογονανθράκων, η καύση των οποίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Λόγο αυτού, η παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να γίνεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες δεν εκλύουν ρυπογόνες ουσίες προς το περιβάλλον. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκμεταλλεύονται φυσικά φαινόμενα όπως , την ροή των ποταμών , τον κυματισμό των ωκεανών και την ροή του ανέμου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η περίπτωση άντλησης ενέργειας μέσω της ροής του ανέμου και η τεχνοτροπία με την οποία επιτυγχάνεται αυτό. Η συνεχή ροή του ανέμου μεταφράζεται σε κίνηση την οποία πρέπει να μετατρέψουμε σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ανεμογεννήτρια είναι μια αιολική μηχανή η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της κίνησης του ρότορα – κινητήρα της. Ο κινητήρας τίθεται σε κίνηση μέσω της περιστροφικής κίνησης των πτερυγίων , τα οποία περιστρέφονται μέσω της πίεσης που ασκεί ο άνεμος στην επιφάνειά τους. Η ισχύ του ανέμου είναι το ζητούμενο για την λειτουργία τέτοιων κατασκευών , όσο μεγαλύτερη η ισχύ του ανέμου τόσο ποιο μεγάλα πτερύγια και μεγαλύτερα ποσά ενέργειας παράγονται. Η ισχύ του ανέμου είναι ανάλογη με την ταχύτητά του , η οποία παρατηρείται πως αυξάνεται καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια του εδάφους. Συνεπώς , ο κινητήρας της ανεμογεννήτριας μαζί με τα πτερύγια θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μεγάλο υψόμετρο , όσο μεγαλώνει το υψόμετρο της ανεμογεννήτριας συναντάται ισχυρότερος άνεμος με αποτέλεσμα την περισσότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταφορά του κινητήρα και των πτερυγίων σε μεγάλο ύψος πραγματοποιείται μέσω του πύργου της ανεμογεννήτριας ο οποίος αποτελεί το τρίτο τμήμα της κατασκευής , συνδέεται με την θεμελίωση και καλείται να παραλαμβάνει τάσεις και φορτία. Συνολικά , η ανεμογεννήτρια αποτελεί μια σύγχρονη κατασκευή υψηλής σπουδαιότητας με απαιτήσεις σχεδιασμού έναντι σεισμικών φορτίων , μόνιμων δράσεων , φορτίων ανέμου καθώς και απαιτήσεις έναντι λυγισμού , οριακή κατάσταση λειτουργίας και αστοχίας. Στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά σε κεφάλαια όλα τα παραπάνω.
 10. Hellenic Open University
 11. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές