Ο φωτισμός του John Alcott στις ταινίες του Stanley Kubrick

 1. MSc thesis
 2. Ιωακειμίδου, Σαββ΄να
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 116
 5. Εφέογλου, Ελένη
 6. Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος
 7. John Alcott | Stanley Kubrick | Κινηματογραφικός φωτισμός | Φωτογραφία | Cinematic Lighting | Street photography
 8. 54
  • Ο John Alcott ήταν Άγγλος Διευθυντής Φωτογραφίας, γνωστός και για τις τέσσερις συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη Stanley Kubrick : 2001: A Space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), Barry Lyndon (1975) και The Shining (1980). Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη και ανάλυση του φωτισμού στις ταινίες που συνεργάστηκαν οι Stanley Kubrick και John Alcott, με στόχο να διερευνηθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φωτιστικών επιλογών και της κινηματογραφικής αισθητικής προσέγγισης. Παράλληλα μελετώνται οι τεχνικές επιλογές στο πεδίο των φωτιστικών σωμάτων και η χρήση του φυσικού φωτισμού. Βασικά ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν προκειμένου να κατανοήσουμε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή φωτογραφίας John Alcott με τον σκηνοθέτη Stanley Kubrick, είναι οι φωτιστικές συνθήκες που επιλέχθηκαν με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών αυτών. Για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, συλλέχθηκαν δεδομένα μέσα από βιβλιογραφική μελέτη, αρθρογραφία, μελέτη οπτικοακουστικού υλικού, φιλμογραφικού υλικού και έρευνα του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.
 9. Hellenic Open University
 10. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές