Το διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και η Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές

 1. MSc thesis
 2. Μουρτζούχου, Σπυριδούλα
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 42
 7. Λεμονάκης, Χρήστος
 8. Χρηματοπιστωτικό σύστημα | Διεθνής οικονομία | Οικονομική μεγέθυνση | Χρηματοοικονομική απελευθέρωση | Τάσεις και εξελίξεις | Financial credit system | Economic enlargement | Financial liberalization | Trends and developments | International economy
 9. 1
 10. 1
 11. Υπάρχουν στο κυρίως κείμενο πίνακες.
  • Είναι γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα επιδρά ποικιλοτρόπως στην οικονομική ανάπτυξη/μεγέθυνση. Τα αναπτυγμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα διοχετεύουν με αποτελεσματικό τρόπο μεγαλύτερες ποσότητες κεφαλαίων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές. Η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση ενισχύει την παραγωγική αποτελεσματικότητα και αυτή με τη σειρά της την ανάπτυξη της οικονομίας. Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδό της στο ευρώ καθώς και την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο. Οι νέες προκλήσεις στον διεθνή χώρο δηλαδή ο υψηλός πληθωρισμός εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής δεν επιτρέπουν εφησυχασμό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • It is a fact that the financial system affects economic development / growth in various ways. Developed financial systems efficiently channel large amounts of capital from savers to investors. Financial intermediation enhances productive efficiency and this in turn the development of the economy. The domestic financial system played an important role in the development of the Greek economy after its entry into the euro and during the crisis period and continues to play an active role even today. The new challenges in the international arena, namely high inflation due to the energy crisis, Russia's invasion of Ukraine and the risk of climate change do not allow for complacency in the financial system.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.