«Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (FINTECH ) KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

"FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) AND THE ROLE OF TRADITIONAL BANKS IN THE FUTURE" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Fintech
 10. 7
 11. 14
 12. πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
  • Οι τράπεζες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη λειτουργία κάθε εταιρείας αλλά και στη ζωή κάθε ατόμου. Με την ανάπτυξη της Fintech , δηλαδή των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, έχει ασκήσει μεγάλη πίεση στις τραπεζικές δραστηριότητες και στα λειτουργικά της μοντέλα. Η FinTech φέρνει βελτιωμένη εμπειρία πελατών, απλοποιημένα λειτουργικά συστήματα, απλοποιημένη δημιουργία και διανομή χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ως νέος ανταγωνιστής στην τραπεζική σκηνή η Fintech, μπορεί να προκαλέσει την πτώση των τραπεζών που γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο μέσω καινοτόμων συνεργασιών, οι τράπεζες μπορούν να αποκτήσουν μια μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους, να αυξήσουν το δίκτυο διανομής και τα συστήματα πληροφορικής .Στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν θα πραγματοποιήσουν έναν τέτοιο μετασχηματισμό το ρόλος τους θα μπορούσε σύντομα να αμφισβητηθεί έντονα από καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και άλλες εταιρείες που διαθέτουν μεγάλη βάση δεδομένων πελατών.
  • Banks are an important factor in the functioning of every company and in the life of every individual, as well. Abreakthrough of Fintech , i.e. financial technologies, has asserted a lot of pressure on the banking business and its operational models. FinTech is bringing improved customer experience , simplified operating systems, simplified creation and distribution of financial products. Fintech, as a new competitor on the banking scene , can cause downfall of banks that we know today . Through partnerships with Fintech innovators, banks can gain a unique opportunity to improve their product portofolio , increase their distribution network, IT systems. Incase banks will not perform their transformation, their role could soon be taken over with the help of Fintech by innovative start-ups, big tech companies and other companies having a large customer database.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.