Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση Μεγάλων Πολιτιστικών Πάρκων: Προς μια δημιουργική αξιοποίηση Περιβάλλοντος, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέων Τεχνολογιών. Η Περίπτωση των πρώην Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόϊ

Cultural Policy and Management of Large Cultural Parks: Towards a creative utilization of the Environment, Cultural Activities, Cultural Heritage and New Technologies. The Case of the Former Royal Estates at Tatoi (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΗΤΡΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ
 8. ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ | ΨΑΡΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 9. Πολιτιστική Πολιτική, Διοικητική Επιστήμη, Πολιτιστική Κληρονομιά, Κτήμα Τατοϊου, Πολιτιστικά Πάρκα, Βιωσιμότητα.
 10. 77
 11. 20
 12. .
 13. .
  • .
  • .
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.