Σύγχρονη Κυπριακή Μουσική Δημιουργία: H συμβολή της στην διαμόρφωση εθνικής επωνυμίας και προεκτάσεις στον σχεδιασμό και εφαρμογή της κυπριακής πολιτιστικής διπλωματίας

 1. MSc thesis
 2. Γεωργίου-Γρηγορίου, Χρυσάνθη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. Δρ Τσενέ, Σπυριδούλα
 8. Δρ Τσενέ, Σπυριδούλα | Δρ Διαμαντάκη, Αικατερίνη
 9. Κύπρος | Πολιτιστική Διπλωματία | Πολιτιστικές Σχέσεις | Εθνική Επωνυμία | Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία
 10. 4
 11. 12
 12. 35
 13. 0
  • Αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας αποτελούν οι έννοιες της πολιτιστικής διπλωματίας και των πολιτιστικών σχέσεων τοποθετημένες στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής της Κύπρου και της ανάπτυξης εθνικής επωνυμίας. Οι έννοιες αυτές επιχειρείται να αναδειχθούν μέσω της διερεύνησης των συντελεστών και δράσεων της κυπριακής πολιτιστικής διπλωματίας και των πολιτιστικών σχέσεων, και πιο συγκεκριμένα μέσα από την εστίαση στον τομέα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει τους τομείς της σύγχρονης μουσικής, συναντάται και ως σύγχρονη κλασική μουσική ως συνέχεια της κλασικής μουσικής μετά το 1945, καθώς και της κυπριακής jazz και world music σκηνής. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος με στόχο την άντληση πληροφοριών, την ασφαλή συναγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση εισηγήσεων στους τομείς της έρευνας, διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, διερεύνηση σχετικών θεμάτων σε δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και διεξαγωγή συνεντεύξεων με κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, καθώς και καλλιτέχνες δημιουργούς που εργάζονται στα συγκεκριμένα υπό διερεύνηση μουσικά πεδία.
  • The object of study of this work are the concepts of cultural diplomacy and cultural relations placed in the broader context of the cultural policy of Cyprus and the notion of nation branding. These concepts are approached through the investigation of the main actors in the context of the Cypriot cultural diplomacy and cultural relations and their related actions, with a focus on the field of contemporary Cypriot music creation, including, in the context of the specific investigation, the fields of contemporary music, known also as contemporary 'classical' music or contemporary art music, covering the music avant-garde after 1945, as well as the Cypriot jazz and world music scene. As part of this project, a bibliographic research was conducted, as well as research on media publications and interviews conducted with actors from public and private cultural institutions, contemporary artists and composers. The investigation aimed at presenting the general facets of the contemporary Cypriot music diplomacy and cultural relations field, as well as the potential for further development in this area.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.