Απόκριση των καταναλωτών στην τάση των διαδικτυακών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν το συνδρομητικό επιχειρηματικό μοντέλο

Consumers’ response to online businesses’ drifting towards the subscription business model (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Dimitriadis, Socrates
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 11 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-11]
 5. Αγγλικά
 6. 86
 7. Argyropoulou, Maria
 8. Argyropoulou, Maria | Theodorakis, Nicholas
 9. online business model | advertising | subscription | streaming service | structural equation modeling | theory of planned behavior | Greek-Movies.com
 10. 5
 11. 23
 12. Figures: 1.Theory of planned behavior 2.Abstract model 3.Geographic location of survey responses 4.Latent variables and the respective indicators 5.Structural model 6.Complete structural model including covariances Tables: 1.Factor loadings of the measurement model 2.Regression coefficients of the structural model 3.SEM covariances
  • Η διαφήμιση αποτέλεσε το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο για τις επιγραμμικές επιχειρήσεις από τη γέννεση του διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι επιχειρήσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον στη διαδικτυακή διαφήμιση, όπως για παράδειγμα οι εκδόσεις, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να επιβιώσουν. Το κυριότερο εναλλακτικό επιχειρηματικό μοντέλο αυτή τη στιγμή είναι το συνδρομητικό, και πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει, αν και διστακτικά, να πειραματίζονται με αυτό. Μια μετάβαση όμως στο συνδρομητικό μοντέλο συνεπάγεται αναπόφευκτα και απώλεια πελατών. Επιπρόσθετα, αποξενώνει τους χρήστες και σε περίπτωση που τα συνδρομητικά έσοδα δεν είναι αρκετά και η επιχείρηση προσπαθήσει να επιστρέψει στο διαφημιστικό μοντέλο, θα καταλήξει με λιγότερους πελάτες και ακόμη μικρότερα διαφημιστικά έσοδα. Επομένως, το δίλημμα είναι μεγάλο για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. Και ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών όταν αυτές προσπαθούν να υιοθετήσουν το συνδρομητικό επιχειρηματικό μοντέλο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χρηστών και ποιοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόφασή τους να αρχίσουν να πληρώνουν για ένα περιεχόμενο το οποίο μέχρι τώρα απολάμβαναν δωρεάν. Ρίχνουμε φως σε αυτά τα ερωτήματα μέσω μια έρευνας που τρέχουμε σε έναν ιστότοπο μεγάλης επισκεψιμότητας και αναλύοντας στη συνέχεια τα δεδομένα με τη μέθοδο του structural equation modeling. Τα αποτελέσματα από τις 3023 απαντήσεις δείχνουν ότι η απόφαση των καταναλωτών να εγγραφούν σε μια συνδρομητική υπηρεσία δεν σχετίζεται άμεσα με την ανοχή τους στις διαφημίσεις αλλά εξαρτάται κυρίως από τη γενική τους στάση απέναντι στο συνδρομητικό μοντέλο καθώς και την αξία που αποδίδουν στο περιεχόμενο που προσφέρουν οι συνδρομητικές υπηρεσίες.
  • Advertising has been the dominant business model for online businesses since the invention of the world wide web. Over the past decade, though, online firms that have relied predominantly on advertising, face numerous challenges, and many of them, especially the large publishers, find it increasingly hard to sustain their business solely on advertising revenue. The main contender at this point seems to be the subscription model, and major online content providers have started already, albeit reluctantly, to experiment with it. But switching to a subscription-based model without losing a significant chunk of your customer base, is quite unfeasible. Let alone the fact that if a website switches to a subscription model and loses too many customers, not only it won’t generate enough subscription revenue, but it will alienate its customer base and won't be able to revert to the previous model without losing advertising revenue too. Certainly a tough dilemma for many online businesses today. The goal of this research is to study the consumers’ behavior when online businesses are drifting towards the subscription business model. What are the attributes and the factors that can affect one's decision to pay for content that they used to get for free. We shed some light on these questions by running a survey on a high-traffic website and analyzing the data with structural equation modeling. The results from 3023 responses show that consumers’ decision to subscribe to a paid service is not directly related to their tolerance against ads but depends mostly on their attitude toward subscription services and how much they value the content that they offer.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές