Ιστορικός περίπατος στο συγκρότημα της Βαρβακείου Αγοράς στην οδό Αθηνάς

A history walk to Varvakeios Market, the Central Market of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λειβαδίτου, Μαρία
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 24 Ιουλίου 2022 [2022-07-24]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Χαραλαμπίδης, Μενέλαος
 8. Αντώνης, Αντωνίου | Νίκος, Βαφέας
 9. Βαρβάκειος Αγορά, Βαρβάκειο σχολείο, ιστορικός περίπατος, οδός Αθηνάς | Varvakeios Market, Varvakeio school, history walk, Athinas street
 10. 3
 11. 94
 12. 9
 13. Περιέχει εικόνες, χάρτες
  • Στο συγκρότημα της Βαρβακείου Αγοράς εγγράφεται η ιστορία της οδού Αθηνάς και των παρακείμενων εμπορικών δρόμων όπως αυτή εξελίχθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα. Ο ιστορικός περίπατος στην ιστορική γειτονιά της Βαρβακείου Αγοράς έχει σκοπό να αναδείξει την αμφίδρομη σχέση χώρου και ανθρώπου μέσα στο χρόνο και ειδικότερα το πώς ο χώρος μεταμορφώνεται σε τόπο με νέες χρήσεις και νοηματοδοτήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αλλά και αντίστροφα πώς η λειτουργία ενός τόπου μπορεί να διαμορφώσει το χάρτη της ανθρωπογεωγραφίας μιας περιοχής, τις ανθρώπινες σχέσεις και το συλλογικό μνημονικό. Το Βαρβάκειο σχολείο χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη των αποφοίτων του αλλά και των κατοίκων, όχι μόνο για την εκπαιδευτική του συμβολή αλλά και για τις διαφορετικές χρήσεις του ως δικαστήριο, αίθουσα συνελεύσεων, νοσοκομείο, καταφύγιο αμάχων, κέντρο διανομής συσσιτίων και τόπος διεκδίκησης των αντιμαχόμενων παρατάξεων στα Δεκεμβριανά. Από την άλλη η Βαρβάκειος Αγορά, αποτελούμενη από την κρεαταγορά, ιχθυαγορά και λαχαναγορά και διατηρώντας το όνομα του εκλιπόντος σχολείου, αντικατέστησε την παλιά αγορά και συντέλεσε στη μετάβαση της οδού Αθηνάς και των πέριξ από μια περιοχή αστικού χαρακτήρα σε αμιγώς εμπορική συνοικία. Η Νέα Αγορά, όπως επισήμως ονομάστηκε, διαμορφώθηκε από τις ιστορικές εξελίξεις και αποτέλεσε βασικό εμπορικό κόμβο για τους κατοίκους τόσο του κέντρου όσο και των νεόδμητων γύρω περιοχών. Ένα ντόμινο πολιτικών εξελίξεων που θα ξεκινούσε με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα συνέχιζε με Εθνικό Διχασμό, τον συμμαχικό αποκλεισμό, την προσφυγική κρίση του 1922 και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα επιδρούσε ανάλογα και στις εμπορικές συναλλαγές καθιστώντας την Αγορά οικονομικό βαρόμετρο της χώρας. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, η επέκταση του αστικού ιστού, η παγκοσμιοποίηση και οι μεταναστευτικές ροές συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση της κοινωνικής σύνθεσης και στην οικονομική αποδυνάμωση της περιοχής και της Αγοράς δίνοντας τους ταυτόχρονα ένα αέρα κοσμοπολιτισμού
  • Aiming to shed light on the history of the Central Municipal Market of Athens, known as Varvakeios Market, this research constitutes the theoretical foundation for an applied approach to public history, namely a walking tour of Athens. The history of the market reflects the history of the city center from the 19th century to date, a development process the key factor of which is the interaction between human activity and space. More specifically the latter, being subject το change depending on the socioeconomic and political conditions, assumes new meanings and vice versa the different functions of space can affect the social map of a community, human relations and collective memory. The Varvakeio school, being part of the Varvakeio building complex, was engraved on people’s memory not only as an educational institution but also as a courtroom, conference room, hospital, war shelter, food charity organization and a place of contention between the opposing forces in the Greek civil war. On the other hand, Varvakeios Market contributed to a gradual but fundamental transformation of the surrounding area, turning it from an urban neoclassical neighborhood to a purely commercial one. In the 20th century, Varvakeios Market became an economic and commercial hub attracting people from the suburbs. However globalization, the financial crisis of 2007, urban sprawl and the increasing influx of migrants during the last decades have inflicted a blow on the local economy, reshaping the social landscape of the area and making the market a place with a cosmopolitan feel
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.