ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

HUMAN RESOURCES BANK MANAGEMENT AND DEVELOPMENT-UTILIZATION OF HUMAN RESOURCES-WORK SATISFACTION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 8. ΓΚΟΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Εργασιακή Ικανοποίηση-παρακίνηση-απόδοση
 10. 6
 11. 17
 12. 0
  • Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού των Τραπεζών με στόχο την αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας καθώς και την μεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης θα μας απασχολήσουν στο πόνημα αυτό. Γίνεται αναφορά στην παρακίνηση των εργαζομένων μέσω των κινήτρων και του management μέσω συστημάτων εργασίας υψηλών αποδόσεων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η έρευνα διεξήχθη ανάμεσα σε τραπεζικούς υπαλλήλους στις Ελληνικές τράπεζες.
  • The role of human resources management in the opportunities for development and evolution of the human resources of the Banks in order to increase the efficiency, productivity as well as the maximization of the job satisfaction will occupy us in this work. Reference is made to motivating employees through incentives and management through high-performance work systems with the aim of making the best use of human resources. The survey was conducted among bank employees in Greek banks.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.