Έκδοση κρυπτονομίσματος. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, κίνδυνοι και ευκαιρίες

Issuance of cryptocurrency. Advantages disadvantages, risks and opportunities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 30 Ιουνίου 2022 [2022-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. ΣΑΜΙΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 8. ΣΑΜΙΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Κρυπτονομίσματα | Παράγοντες επένδυσης | Επενδυτές | Έμποροι | Ιδιώτες
 10. 1
 11. 3
 12. 112
 13. Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1. Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Κρυπτονομισμάτων 4 Σχήμα 2. Τα «δένδρα του χρήματος». 6 Σχήμα 3. Λειτουργία blockchain 7 Σχήμα 4. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας blockchain 8 Σχήμα 5. Τύποι blockchain 9 Σχήμα 6. Σχεδιάγραμμα υβριδικής blockchain 10 Σχήμα 7. Εξέλιξη εκδόσεων Blockchain 11 Σχήμα 8. Πρωτόκολλα συναίνεσης 12 Σχήμα 9. Πλαίσιο ταξινόμησης stablecoins 14 Σχήμα 10. Κατηγοριοποίηση stablecoins με βάση των τύπο εξασφαλίσεων τους 15 Σχήμα 11. Τα πρώτα δέκα κρυπτονομίσματα σε σχέση με τη κεφαλαιοποίηση τους 20 Σχήμα 12. Λειτουργία συστήματος κρυπτονομισμάτων μεταβαλλόμενης τιμής 22 Σχήμα 13. Το αναγνωριστικό κατακερματισμού (hash) της συναλλαγής 23 Σχήμα 14. Τέλος συναλλαγής (Bitcoin) 24 Σχήμα 15. Χρεώσεις συναλλαγών πιστωτικών καρτών 24 Σχήμα 16. Bitcoin - Νομισματικός πληθωρισμός 25 Σχήμα 17. Χρόνος δημιουργίας μπλοκ του Ethereum 27 Σχήμα 18. Σχέση τιμής BTC με την αξία πορτοφολιών που συνδέονται με απάτες. 29 Σχήμα 19. Φούσκες στη τιμή του Bitcoin 30 Σχήμα 20. Blockchain (μέγεθος σε MB) 32 Σχήμα 21. Ετήσιες αναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας συστήματος Bitcoin . 33 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Συχνότητες - Φύλο 40 Πίνακας 2: Συχνότητες - Ηλικιακή Ομάδα 40 Πίνακας 3: Συχνότητες - Ιδιότητα 41 Πίνακας 4: Συχνότητες - Εκπαίδευση 41 Πίνακας 5: Συχνότητες –Ερώτημα 5 - Ιδιώτες 42 Πίνακας 6: Συχνότητες –Ερώτημα 5 - Έμποροι 42 Πίνακας 7: Συχνότητες –Ερώτημα 5 - Επαγγελματίες Επενδυτές 43 Πίνακας 8: Συχνότητες –Ερώτημα 6 - Ιδιώτες 43 Πίνακας 9: Συχνότητες –Ερώτημα 6 - Έμποροι 43 Πίνακας 10: Συχνότητες –Ερώτημα 6 - Επαγγελματίες Επενδυτές 44 Πίνακας 11: Συχνότητες –Ερώτημα 7 - Ιδιώτες 44 Πίνακας 12: Συχνότητες –Ερώτημα 7 - Έμποροι 45 Πίνακας 13: Συχνότητες –Ερώτημα 7 – Επαγγελματίες επενδυτές 45 Πίνακας 14: Συχνότητες –Ερώτημα 8 - Ιδιώτες 46 Πίνακας 15: Συχνότητες –Ερώτημα 8 - Έμποροι 46 Πίνακας 16: Συχνότητες –Ερώτημα 8 – Επαγγελματίες Επενδυτές 47 Πίνακας 17: Συχνότητες –Ερώτημα 9 - Ιδιώτες 47 Πίνακας 18: Συχνότητες –Ερώτημα 9 - Έμποροι 48 Πίνακας 19: Συχνότητες –Ερώτημα 9 – Επαγγελματίες Επενδυτές 48 Πίνακας 20: Συχνότητες –Ερώτημα 10 - Ιδιώτες 49 Πίνακας 21: Συχνότητες –Ερώτημα 10 - Έμποροι 50 Πίνακας 22: Συχνότητες –Ερώτημα 10 – Επαγγελματίες Επενδυτές 50 Πίνακας 23: Συχνότητες –Ερώτημα 11 - Ιδιώτες 51 Πίνακας 24: Συχνότητες –Ερώτημα 11 – Έμποροι 52 Πίνακας 25: Συχνότητες –Ερώτημα 11 – Επαγγελματίες Επενδυτές 52 Πίνακας 26: Συχνότητες –Ερώτημα 12 - Ιδιώτες 53 Πίνακας 27: Συχνότητες –Ερώτημα 12 - Έμποροι 54 Πίνακας 28: Συχνότητες –Ερώτημα 12 – Επαγγελματίες Επενδυτές 54 Πίνακας 29: Συχνότητες –Ερώτημα 13 - Ιδιώτες 55 Πίνακας 30: Συχνότητες –Ερώτημα 13 - Έμποροι 56 Πίνακας 31: Συχνότητες –Ερώτημα 13 – Επαγγελματίες Επενδυτές 56 Πίνακας 32: Συχνότητες –Ερώτημα 14 - Ιδιώτες 57 Πίνακας 33: Συχνότητες –Ερώτημα 14 - Έμποροι 58 Πίνακας 34: Συχνότητες –Ερώτημα 14 – Επαγγελματίες Επενδυτές 58 Πίνακας 35: Συχνότητες –Ερώτημα 15 - Ιδιώτες 59 Πίνακας 36: Συχνότητες –Ερώτημα 15 - Έμποροι 60 Πίνακας 37: Συχνότητες –Ερώτημα 15 – Επαγγελματίες Επενδυτές 60 Πίνακας 38: Συχνότητες –Ερώτημα 16 - Ιδιώτες 61 Πίνακας 39: Συχνότητες –Ερώτημα 16 - Έμποροι 62 Πίνακας 40: Συχνότητες –Ερώτημα 16 – Επαγγελματίες Επενδυτές 62 Πίνακας 41: Συχνότητες –Ερώτημα 17 - Ιδιώτες 63 Πίνακας 42: Συχνότητες –Ερώτημα 17 - Έμποροι 64 Πίνακας 43: Συχνότητες –Ερώτημα 17 – Επαγγελματίες Επενδυτές 64 Πίνακας 44: Συχνότητες –Ερώτημα 18 - Ιδιώτες 65 Πίνακας 45: Συχνότητες –Ερώτημα 18 – Έμποροι 65 Πίνακας 46: Συχνότητες –Ερώτημα 18 – Επαγγελματίες Επενδυτές 66 Πίνακας 47: Συχνότητες –Ερώτημα 19 - Ιδιώτες 67 Πίνακας 48: Συχνότητες –Ερώτημα 19 – Έμποροι 67 Πίνακας 49: Συχνότητες –Ερώτημα 19 – Επαγγελματίες Επενδυτές 68 Πίνακας 50: Συχνότητες –Ερώτημα 20 - Ιδιώτες 69 Πίνακας 51: Συχνότητες –Ερώτημα 20 – Έμποροι 69 Πίνακας 52: Συχνότητες –Ερώτημα 20 – Επαγγελματίες Επενδυτές 70 Πίνακας 53: Συχνότητες –Ερώτημα 20 - Ιδιώτες 71 Πίνακας 54: Συχνότητες –Ερώτημα 21 – Έμποροι 71 Πίνακας 55: Συχνότητες –Ερώτημα 21 – Επαγγελματίες Επενδυτές 72 Πίνακας 56: Συχνότητες –Ερώτημα 22 - Ιδιώτες 73 Πίνακας 57: Συχνότητες –Ερώτημα 22 – Έμποροι 73 Πίνακας 58: Συχνότητες –Ερώτημα 22 – Επαγγελματίες Επενδυτές 74 Πίνακας 59: Συχνότητες –Ερώτημα 23 - Ιδιώτες 75 Πίνακας 60: Συχνότητες –Ερώτημα 23 – Έμποροι 75 Πίνακας 61: Συχνότητες –Ερώτημα 23 – Επαγγελματίες Επενδυτές 76 Πίνακας 62: Συχνότητες –Ερώτημα 24 - Ιδιώτες 77 Πίνακας 63: Συχνότητες –Ερώτημα 24 – Έμποροι 77 Πίνακας 64: Συχνότητες –Ερώτημα 24 – Επαγγελματίες Επενδυτές 78 Πίνακας 65: Συχνότητες –Ερώτημα 25 - Ιδιώτες 79 Πίνακας 66: Συχνότητες –Ερώτημα 25 - Έμποροι 79 Πίνακας 67: Συχνότητες –Ερώτημα 25 – Επαγγελματίες επενδυτές 80 Πίνακας 68: Συχνότητες –Ερώτημα 26 – Ιδιώτες 81 Πίνακας 69: Συχνότητες –Ερώτημα 26 – Έμποροι 81 Πίνακας 70: Συχνότητες –Ερώτημα 26 – Επαγγελματίες Επενδυτές 82 Πίνακας 71: Συχνότητες –Ερώτημα 27 – Ιδιώτες 83 Πίνακας 72: Συχνότητες –Ερώτημα 27 – Έμποροι 83 Πίνακας 73: Συχνότητες –Ερώτημα 27 – Επαγγελματίες Επενδυτές 84 Πίνακας 74: Συχνότητες –Ερώτημα 28 – Ιδιώτες 85 Πίνακας 75: Συχνότητες –Ερώτημα 28 – Έμποροι 85 Πίνακας 76: Συχνότητες –Ερώτημα 28 – Επαγγελματίες Επενδυτές 86 Πίνακας 77: Συχνότητες –Ερώτημα 29 – Ιδιώτες 86 Πίνακας 78: Συχνότητες –Ερώτημα 29 – Έμποροι 87 Πίνακας 79: Συχνότητες –Ερώτημα 29 – Επαγγελματίες Επενδυτές 88 Πίνακας 80: Συχνότητες –Ερώτημα 30 – Ιδιώτες 88 Πίνακας 81: Συχνότητες –Ερώτημα 30 – Έμποροι 89 Πίνακας 82: Συχνότητες –Ερώτημα 30 – Επαγγελματίες Επενδυτές 90 Πίνακας 83: Συχνότητες –Ερώτημα 31 – Ιδιώτες 90 Πίνακας 84: Συχνότητες –Ερώτημα 31 – Έμποροι 91 Πίνακας 85: Συχνότητες –Ερώτημα 31 – Επαγγελματίες Επενδυτές 92 Πίνακας 86: Συχνότητες –Ερώτημα 32 – Ιδιώτες 92 Πίνακας 87: Συχνότητες –Ερώτημα 32 – Έμποροι 93 Πίνακας 88: Συχνότητες –Ερώτημα 32 – Επαγγελματίες Επενδυτές 94 Πίνακας 89: Συχνότητες –Ερώτημα 33 – Ιδιώτες 94 Πίνακας 90: Συχνότητες –Ερώτημα 33 – Έμποροι 95 Πίνακας 91: Συχνότητες –Ερώτημα 33 – Επαγγελματίες Επενδυτές 96 Πίνακας 92: Συχνότητες –Ερώτημα 34 – Ιδιώτες 96 Πίνακας 93: Συχνότητες –Ερώτημα 34 – Έμποροι 97 Πίνακας 94: Συχνότητες –Ερώτημα 34 – Επαγγελματίες Επενδυτές 98
  • Σήμερα που η αγορά των κρυπτονομισμάτων πλήττεται και οι απώλειες για τους επενδυτές είναι τεράστιες, η εξέταση της δημιουργίας ενός νέου κρυπτονομίσματος και το πώς αυτό θα μπορούσε να τύχει της αποδοχής μιας μεγάλης μερίδας επενδυτών και συναλλασσόμενων, η δυνατότητα διατήρησης του στις προτιμήσεις των επενδυτών και των συναλλασσόμενων και κατ’ επέκταση η συμβολή του οικοσυστήματος του στην οικονομία, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση τόσο για την αγορά όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η παρούσα διατριβή εξετάζει είκοσι πέντε παράγοντες που μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τους ιδιώτες, τους εμπόρους και τους επαγγελματίες επενδυτές να επενδύσουν στα κρυπτονομίσματα. Οι παράγοντες εντοπίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία και αποτυπώθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε επενδυτικές εταιρίες, σε σωματεία λιανοπωλητών, σε φοιτητές του ΕΑΠ καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση της εφαρμογής SPSS και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και διατυπώθηκαν τα ανάλογα συμπεράσματα. Όλοι οι παράγοντες σε μεγάλο ποσοστό κρίθηκαν σημαντικοί και βοήθησαν στη διαμόρφωση της πρότασης δημιουργίας κατάλληλου συστήματος που θα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει τις απαιτήσεις των χρηστών.
  • Today, when the cryptocurrency market is affected and the losses for investors are huge, the consideration of the creation of a new cryptocurrency and how it could be accepted by a large number of investors and traders, the ability to maintain it in the preferences of investors and traders and, by extension, the contribution of its ecosystem to the economy, it is a major challenge for both the market and academia. This thesis examines twenty-five factors that can potentially influence individuals, traders and professional investors to invest in cryptocurrencies. The factors were identified in the international literature and were reflected in an appropriately formatted questionnaire distributed to investment companies, retailers' associations, HOU students as well as social media. The analysis of the data was done using the application SPSS and the results were analyzed and the appropriate conclusions were drawn. A large proportion of the factors were considered important and helped to formulate the proposal to create an appropriate system that could largely meet the requirements of the users.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές