ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

DIGITAL BANKING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΣΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 1
 11. 41
 12. 2
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες).
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, οι τεράστιες τεχνολογικές καινοτομίες έχουν επηρεάσει και τον τομέα αυτό. Πολλά τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τραπεζικής ωστόσο καθημερινά εμφανίζονται και νέοι κίνδυνοι. Η ασφάλεια του διαδικτύου είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται συνεχώς. Νέες μορφές νομισμάτων έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια , και από ότι φαίνεται κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Στις εξελίξεις της ηλεκτρονικής τραπεζικής προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο και οι πελάτες των τραπεζών ,βέβαια σε αυτό συντέλεσε και η περίοδος covid, το ερωτηματολόγιο που αναλύεται στο τελευταίο κεφάλαιο μας επιβεβαιώνει την προσαρμογή των ατόμων στα νέα τραπεζικά δεδομένα.
  • The purpose of this research is to present the developments in the banking sector, the huge technological innovations have affected this sector as well. There are many advantages in digital banking, but also and many new risks which occurred every day. Internet security is an ever-evolving field. New forms of coins have emerged in recent years, and it seems they are constantly gaining ground. Banking customers are increasingly adapting to the developments of electronic banking, of course the covid period also contributed to this, the questionnaire analyzed in our last chapter confirms the adaptation of individuals to the new banking data.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές