«Fintech: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

«Fintech: Entrepreneurship and Innovation» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ, ΖΩΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΥΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. FINTECH | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 10. 21
 11. 75
 12. Περιέχει εικόνες και πίνακες.
  • Η χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech) είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος που μεταμορφώνει το διεθνές χρηματοοικονομικό τοπίο. Στην έννοιά της εσωκλείονται όλα τα χρηματοοικονομικά αγαθά και υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αξιοποιούνται τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας των καταναλωτών, των επενδυτών, των επιχειρήσεων, των κρατικών αρχών και των νομοθετικών οργάνων. Η πανδημία του κορονοϊού από το 2019 και τα περιοριστικά μέτρα που επέφερε εκτόξευσαν τον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδα άνευ προηγουμένου, γεγονός το οποίο ευνόησε ιδιαιτέρως τις εταιρίες fintech. Με πεδίο εφαρμογής από τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια έως το wealthtech και τα κρυπτονομίσματα και με τεχνολογίες αιχμής όπως το cloud computing και το AI, οι εταιρίες fintech υπόσχονται πελατοκεντρική προσέγγιση, καινοτόμες ιδέες, ασφάλεια και λογικά κόστη. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η αποτύπωση του παγκόσμιου fintech οικοσυστήματος όπως αυτό διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, βάσει βιβλιογραφικής έρευνας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα ελληνικά δεδομένα. Υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την προώθηση της καινοτομίας, την ασφάλεια του καταναλωτικού και επενδυτικού κοινού, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση θέσπιση νομοθετικών μέτρων και κανονιστικών διατάξεων για την ορθή λειτουργία των fintech εταιριών ανά την υφήλιο, καθώς μέχρι στιγμής λίγα βήματα έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το δείκτη δυσκολίας στο έργο των νομοθετών ανεβάζουν οι εξαιρετικά σύνθετες και διαδραστικές χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Συμπερασματικά, με μια κατάλληλη νομική πλαισίωση των εταιριών του κλάδου που θα προάγει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με γνώμονα την ασφάλεια των συναλλασσόμενων, το μέλλον της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αναμένεται να είναι πολύ ελπιδοφόρο.
  • Financial technology (fintech) is an ever-evolving industry that transforms the international financial landscape. In its concept, all financial goods and services are included, for the provision of which technological achievements are utilized. It touches on every aspect of the daily lives of consumers, investors, businesses, governments and regulators. The coronavirus pandemic from 2019 and the restrictive measures it induced brought the global digital transformation to unprecedented levels, a fact which particularly favored the fintech companies. With applications ranging from e-wallets to wealthtech and cryptocurrencies and cutting-edge technologies such as cloud computing and AI, fintech companies promise a customer-centric approach, innovative ideas, security and reasonable costs. In this dissertation, an attempt is made to capture the global fintech ecosystem as it is formed so far, based on bibliographic research. Special mention is made of the Greek data. The enactment as soon as possible of legislative measures and regulations for the proper operation of fintech companies around the world is of the utmost importance to maintain legislative stability, to promote innovation, to ensure the safety of consumers and investors, to protect the public interest, to promote healthy competition and to develop a green economy. At the moment, few steps have been taken in this direction. The level of difficulty in the work of legislators is raised by the extremely complex and interactive technologies. In conclusion, with an appropriate legal framework of companies in the fintech industry that will promote entrepreneurship and innovation based on the safety of traders, the future of financial technology is expected to be very promising.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.