Η συμβολή των καλλιτεχνικών δράσεων των Μουσικών Σχολείων στην εκπαιδευτική διαδικασία: ζωντανές και ψηφιακές συναυλίες κατά την πανδημία Covid-19. Μελέτη περίπτωσης το Μουσικό Σχολείο Βόλου και το Μουσικό Σχολείο Ερεβάν

 1. MSc thesis
 2. Λυγερή, Βλαχογιάννη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 165
 7. Παπαδοπούλου , Μαρθα
 8. Παπαδοπούλου , Μαρθα | Παπαδοπούλου , Αικατερίνη
 9. Ζωντανές συναυλίες, ψηφιακές συναυλίες, Μουσικό σχολείο Βόλου, Μουσικό σχολείο Τσαϊκόφσκι, Μουσικές εκδηλώσεις, Covid-19
 10. 2
 11. 70
 12. 18
 13. Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα, Διαγράμματα, Κείμενο, Φωτογραφίες
 14. Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων
  • Τα ΜΣ ειδικεύονται στο γνωστικό αντικείμενο της μουσικής με προσαρμοσμένο αναλυτικό πρόγραμμα και διευρυμένο ημερήσιο ωράριο. Στο πρόγραμμά τους συμπεριλαμβάνονται μουσικά μαθήματα προκειμένου οι μαθητές να αποκομίσουν μουσικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται η δημιουργία και παρουσίαση συναυλιών με τη λήξη του σχολικού έτους αναδεικνύοντας τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές καθώς και το καλλιτεχνικό έργο. Η συγκριτική μελέτη μεταξύ δύο σχολείων του ΜΣ Βόλου και του ΜΣ Τσαϊκόφσκι στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν, ανέδειξε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του προγράμματος καθώς και των συναυλιακών εκδηλώσεων. Επιπλέον, η καλλιτεχνική δραστηριότητα των δύο σχολείων με τις ζωντανές και ψηφιακές συναυλίες τόσο πριν την έξαρση της πανδημίας Covid-19 όσο και κατά τη διάρκεια της, πρόβαλε σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τομείς επιστημονικής και καλλιτεχνικής έκφρασης όπως την αισθητική καλλιέργεια, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων με την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση καθώς και την απόκτηση γενικής παιδείας με στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την εμβάθυνση και την εξειδίκευση.
  • Music Schools are part of the Secondary Education, specializing in the subject of music with a customized syllabus and extended daily schedule. Their curriculum includes music lessons in order for students to acquire musical knowledge at a theoretical and practical level. In addition, according to the legal framework of establishment and operation, the creation and presentation of concerts at the end of the school year is foreseen, highlighting the charismatic and talented students as well as the artistic work. The comparative study between Volos Music School and the Tchaikovsky Music School in the capital of Armenia, Yerevan, revealed the similarities and differences between the program and the curriculum of their respective concert events during the pandemic. In addition, the artistic activity of the two schools with live and digital concerts before and during the outbreak of the Covid-19 pandemic, highlighted locally, nationally and internationally, areas of scientific and artistic expression such as the aesthetic cultivation, the professional orientation of young people with the appropriate preparation and training as well as the acquisition of general education with the aim of developing critical thinking, deepening and specialization.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.