Η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της προβολής του πολιτιστικού αγαθού στις σύγχρονες πολιτιστικές μονάδες - Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον Πολιτισμό

Artificial intelligence in the field of the promotion of cultural property in modern cultural units - Utilization of new technologies in Culture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΓΑΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9. Πολιτιστικό αγαθό | Τεχνητή Νοημοσύνη
 10. 1
 11. 20
 12. 42
 13. Περιέχει: Φωτογραφίες 4, Διαγράμματα 1
 14. -
  • Οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την προβολή και προώθηση των πολιτιστικών αγαθών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκθέματα των μουσείων που ήταν αντιμέτωπα με σοβαρούς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν πλήρως μέσω της εμφάνισης των ψηφιακών μουσείων. Οι μέθοδοι προβολής και προώθησης έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σημαντική είναι η εξέταση των θετικών και αρνητικών στοιχείων της όλης διαδικασίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα ψηφιακά μουσεία, ως στοιχείο των νέων τεχνολογικών επιτευγματων, έχουν συμβάλλει στην παγκόσμια προβολή και προώθηση των εκθεμάτων. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που αναλύονται αναμένεται να εξεταστεί η μελέτη περίπτωσης του Museums of Liverpool. Μέσω αυτού του παραδείγματος θα γίνει πλήρως αντιληπτός ο τροπος με τον οποίο ένα ψηφιακό μουσείο μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο προβολής των εκθεμάτων και την βιωσιμότητα του οργανισμού.
  • New technologies have significantly influenced the promotion of cultural goods. Of particular interest are the museum exhibits that were faced with severe local and time constraints which were fully addressed through the advent of digital museums. The methods of promotion and advancement have been adapted to the needs of the new era which is characterized by the digital transformation. It is important to consider the pros and cons of the whole process, as well as how digital museums, as an element of new technological advances, have contributed to the global display and promotion of the exhibits. For a better understanding of the concepts analyzed, the case study of the Museums of Liverpool is expected to be considered. Through this example, the way in which a digital museum can change the way exhibits are displayed and the viability of the organization will be fully understood.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.