Η διάσωση, η καταγραφή και η διάδοση της λαογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή της περιόδου 1945-1970

The rescue, recording and dissemination of folklore cultural heritage of Greece through the film production of the period 1945-1970 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μιχελίδου, Χριστίνα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Τζαναβάρα , Αντωνία
 8. Τζαναβάρα , Αντωνία | Καλαμαρά , Παρασκευή
 9. κινηματογραφική παραγωγή | Περίοδος 1945-1970 | Λαϊκά στοιχεία | Πολιτιστική κληρονομιά | Ταινία Λατέρνα | Φτώχεια και φιλότιμο
 10. 1
 11. 27
 12. 14
 13. 2 Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.
  • Η ερμηνεία του κινηματογράφου υπήρξε ανέκαθεν μια σύνθετη διαδικασία τόσο ως προς την τεχνική του υπόσταση, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Οι δύο πόλοι που εμπεριέχει, ως τέχνη αφενός, αλλά και ως εμπορικό προϊόν αφετέρου, τροφοδοτούν συχνά το σπόρο της αμφισβήτησης γύρω από την πολιτιστική του αξία. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε σαν ιστορικά ντοκουμέντα την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή της περιόδου 1945-1970, με σκοπό να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε στοιχεία λαϊκού πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτή. Συγκεκριμένα, επιλέγουμε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία κατά την προβολή του, το 1955 και αναλύουμε τόσο το αφηγηματικό και ιδεολογικό της πλαίσιο, όσο και τα πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία που εντοπίζουμε σε αυτή. Στην ταινία η εμβάθυνση στους κεντρικούς χαρακτήρες και η προβολή ταυτόχρονα του λαϊκού πολιτισμού αποτελούν το πρώτο επίπεδο του σεναρίου και συνιστούν τη βασική ιδεολογική σύνθεσή του. Σε δεύτερο επίπεδο παρακολουθούμε την εξέλιξη της αισθηματικής ιστορίας ενός νεαρού ζευγαριού και μέσα από αυτή τις κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις τις εποχής.
  • The interpretation of cinema has always been a complex process both in terms of its technical substance and its content. The two poles it contains, as an art product on the one hand, but also as a commercial one on the other, often feed the seed of doubt around cinema’s cultural value. In this paper, we attempt to examine the use of 1945-1970 film production in Greece as historical documents, in order to identify and record elements of popular culture and cultural heritage in films of this period. Specifically, we choose the film "Laterna, ftocheia and filotimo" (“Barrel organ, poverty and pride”) which was a huge commercial success in 1955 and we analyze both its narrative and ideological context and the cultural and folklore elements that we find in it. In the film, the deepening of the central characters and the projection at the same time of popular culture constitute the first level of the script and its basic ideological composition. At the second level, we follow the evolution of the romantic story of α young couple and through this story the social divide and contradictions of the period examined.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.