1821- 2021: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις Πολιτιστικών Οργανισμών για μαθητές Προσχολικής Ηλικίας στην εποχή του κορωνοΐού.

1821- 2021: Digital Educational Programs and Activities of Cultural Organizations for Preschool Students in the era of Coronavirus. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αραπίτσα, Ευδοκία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 30 Ιουνίου 2022 [2022-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Ζερβάκη, Αντωνία
 8. Κασσαβέτη, Ορσαλία- Ελένη | Γκατζιάς, Γεώργιος
 9. Πολιτιστικές Μονάδες | Προσχολική Αγωγή | Επανάσταση | Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 10. 70
 11. 27
 12. Περιέχει πίνακες
  • Το 2021 αποτέλεσε μία συμβολική χρονιά για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας γιόρτασε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης και τον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας. Ο εορτασμός αυτός συνέπεσε με μία περίοδο προκλήσεων και αυξημένης αβεβαιότητας για όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα με μια περίοδο ιστορικών αλλαγών και δραστικού τεχνολογικού μετασχηματισμού για όλη την ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας του ιού Covid- 19. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί επωμίστηκαν το δύσκολο έργο της πολιτιστικής επικοινωνίας της επετείου δημιουργώντας σύγχρονα ψηφιακά πολιτιστικά αγαθά. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού των πολιτιστικών οργανισμών, το οποίο έπρεπε να ικανοποιήσουν με τα προϊόντα αυτά αποτελούν οι μαθητές του νηπιαγωγείου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για την ελληνική επανάσταση, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2020- 2022 από τους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας μας και αφορούν τους μαθητές προσχολικής ηλικίας. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη πρότασης για ένα πρότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό προγράμμα πάνω στην θεματική αυτή, το οποίο να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης από διαφορετικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.
  • 2021 is a symbolic year for Greece as it marks the 200 years anniversary since the War of Independence against the Ottoman rule that resulted in the establishment of the Greek state in 1830. This celebration coincided with the efforts of the state to address great challenges of global scale: the pandemic of Covid- 19 and the economic recession. Greek cultural organizations have implemented several initiatives to commemorate this anniversary. However, the conditions amid the pandemic have altered their workframe especially regarding physical exhibitions and communication. Thus, there has been a need for the creation of digital cultural products which could be accessed from distance. A part of thar digital cultural production concerns young children of preschool and kindergarten age. The current work aims to present and assess digital educational programs for kindergarten pupils that have been designed and implemented the period 2020- 2022 by Greek cultural organizations. Furthermore, it introduces a prototype digital educational program about the Revolution of 1821 for preschool and kindergarten pupils that could be implemented either in person or online.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές