Οι προκλήσεις, οι προοπτικές και η επιβίωση των τυπογραφείων-λιθογραφείων στην ψηφιακή εποχή. Η περίπτωση του Εθνικού Τυπογραφείου.

The challenges, prospects and survival of printing-lithograph workshops in the digital age. The case of the National Printing House. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΜΥΛΩΝΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 9. Γραφικές Τέχνες, τυπογραφεία-λιθογραφεία, ψηφιακή τεχνολογία, ψηφιοποίηση εντύπων
 10. 37
 11. 15
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Την εποχή που διανύουμε, μια εποχή συνεχώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη, η τεχνολογία όπως και όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας συνεχώς αναβαθμίζεται και κάνει άλματα. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καταναλώναμε, συνεχώς αλλάζουν μορφή ή υποκαθίστανται από πιο εξελιγμένα προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για την παραδοσιακή τεχνική της τυπογραφίας και γενικότερα της παραγωγής εντύπων. Οι νέες τεχνολογίες αργά και σταθερά έχουν παρεισφρήσει σε πλήθος πεδίων εφαρμογής στον κλάδο των γραφικών τεχνών, και έχουν καταφέρει να παρουσιάζουν συνεχώς νέα προϊόντα με ψηφιακά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να είναι πιο επιθυμητά από τους καταναλωτές οι απαιτήσεις των οποίων αυξάνονται συνεχώς. Στην εν λόγω ακαδημαϊκή εργασία διεξάγεται μια μελέτη περίπτωσης που αφορά το Εθνικό Τυπογραφείο. Η μελέτη περίπτωσης όμως αυτή περικλείει και ένα μεγάλο μέρος αντίστοιχων οργανισμών, αλλά και ιδιωτικών εταιρειών. Διερευνώνται οι συνέπειες που έχει υποστεί, τόσο το Εθνικό Τυπογραφείο όσο και γενικότερα ο χώρος των παραδοσιακών εκτυπώσεων, από την προέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας. Επί προσθέτως, παρουσιάζονται και τα μέτρα που έχει λάβει το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα. Τέλος, εξετάζεται το κατά πόσο το EθνικόTυπογραφείο εξακολουθεί να είναι ένας βιώσιμος οργανισμός.
  • In this ever evolving and changing age, technology, like all aspects of our lives, is constantly changing and making leaps and bounds. All the products and services we consume are keep on changing form or being replaced by more advanced products. The same applies to the traditional technique of typography and printing in general. New technologies have slowly and steadily penetrated a number of fields of application in the graphic arts industry and have managed to introduce new products with digital features, so that they are more desirable by consumers whose demands are constantly increasing. In this academic work, a case study is carried out concerning the National Printing House. However, this case study includes a large number of relevant organizations, as well as private companies. There are examined the consequences that have suffered, both the National Printing Office and the area of traditional printing in general, from the advancement of digital technology are being investigated. In addition, the measures taken by the National Printing Office in order to harmonize with the new data are presented. Finally, it is examined whether the National Printing House is still a viable organization.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.