"Προσεγγίζοντας το Αυριανό Κοινό: Πολιτιστική επικοινωνία και Διάδραση μεταξύ Πολιτιστικών & Εκπαιδευτικών οργανισμών στην Αττική."

'Approaching the Future Audience; Cultural Communication and Interaction between Cultural & Educational Organizations in the District of Attica.' (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χριστοπούλου, Θεοδώρα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Σαμπανίκου, Ευαγγελία
 8. Σαμπανίκου, Ευαγγελία | Σηφάκη , Ειρήνη
 9. Πολιτιστική Επικοινωνία | Μουσείο & Εκπαίδευση | Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή | Ίδρυμα Takis | Μουσείο Βορρέ | Μουσείο Νεότερης Κεραμικής | Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
 10. 4
 11. 31
 12. 27
 13. Περιέχει: Σχήμα, Γραφήματα
 14. Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας / Καστόρας Σ., (2002), Τόμος Α`, Πολιτιστική Επικοινωνία, ΔΠΜ, ΕΑΠ
  • Ζούμε σε μία εποχή όπου η ψηφιακή πληροφορία μας κατακλύζει. Οι συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν εντείνει το φαινόμενο, καθώς όλοι οι οργανισμοί έχουν στραφεί στις εφαρμογές του διαδικτύου για την προβολή τους. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί, με περιορισμένα μέσα και πόρους, προσπαθούν να προβάλουν τις δράσεις τους σε αυτό το τοπίο. Ένα σημαντικό κοινό-στόχος για αυτούς είναι το μαθητικό κοινό και ειδικότερα, οι βαθμίδες του δημοτικού και του γυμνασίου. Είναι το κοινό που τώρα διαμορφώνεται και θα καθορίσει με τις αξίες & τις συνήθειές του, τον χαρακτήρα της αυριανής κοινωνίας. Σε αυτό οι πολιτιστικοί οργανισμοί βλέπουν το μελλοντικό τους ενήλικο κοινό. Παράλληλα, οι ραγδαίες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας απαιτούν από την νέα γενιά πολύπλευρες δεξιότητες. Ο τομέας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων μπορεί να εκπαιδεύσει στη διαθεματική προσέγγιση και την οπτική επικοινωνία μέσω της βιωματικής και ψυχαγωγικής μάθησης. Η σχολική εκπαίδευση, αν και αναγνωρίζει την αξία της μουσειακής, δεν φαίνεται να εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές της. Μία παράλληλη έρευνα διοργανώθηκε στην Αττική με στόχο την κατανόηση των συνθηκών επικοινωνίας μεταξύ των μουσειακών οργανισμών και των σχολικών μονάδων. Τα πέντε μουσεία και οι 101 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτήν, οδήγησαν στον εντοπισμό των αδύναμων σημείων της σχέσης τους. Οι μουσειακοί οργανισμοί με περιορισμένους πόρους, αλλά συνεπή παρουσία, καταφέρνουν να διατηρούν την σχολική επισκεψιμότητα σε υψηλά επίπεδα. Οι σχολικές μονάδες αντιδρούν στο κόστος και στην έλλειψη διαθεσιμότητας. Ζητούν παράλληλα περισσότερη ενημέρωση. Τα στοιχεία της μεταξύ τους επικοινωνίας δείχνουν ότι μια οργανωμένη εκπαιδευτική πολιτική θα βοηθούσε στην αποδοτικότερη συνεργασία τους. Θετικός παράγοντας η πρόθεση ουσιαστικότερης επικοινωνίας και συνεργασίας εντοπίζεται και από τα δύο μέρη.
  • We live in an era inundated by digital information. During the last few years the conditions have intensified this phenomenon, as all organizations have turned to internet applications in order to ensure promotion. Cultural organizations, with limited means and resources, strive to project their actions in such a landscape. For them, students, and especially students of grade and middle schools, are an important target audience. It is the audience that is now still being shaped and, through its values and habits, will eventually determine the character of tomorrow’s society. In this audience cultural organizations see their future adult audience. At the same time, the rapid changes in modern society demand that the new generation is equipped with multifaceted capabilities. The field of museum educational programs can offer training in the interdisciplinary approach and the visual communication through experiential and entertaining learning. School education, although acknowledging the value of museum education, does not seem to take advantage of its possibilities to their full extent. A survey took place in the Attica region in order to better understand the conditions of communication between museum organizations and schools. The five museums and the 101 educators that took part in the survey helped identifying the weak spots of their relationship. Museum organizations with limited resources but with a constant presence manage to maintain the number of schools visiting at a high level. School units react to the cost and the lack of availability. They also ask to be kept more up-to-date. The information on the communication between them shows that a structured educational policy would lead to a more efficient collaboration. Nonetheless, the positive element in all of this is that there is a will for a more meaningful communication and collaboration on both parts.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.