"Οι καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών στην εποχή του ψηφιοεπικοινωνιακού μετασχηματισμού. Τα παραδείγματα της ομάδας χορού Die Wolke, της συγγραφέως-ηθοποιού Χρ. Σαμπανίκου και της μουσικού Nalyssa Green."

Performing Artists in the age of digital-communication transformation. The examples of the dance group Die Wolke, the writer - actress Chr. Champanikou and the musician Nalyssa Green. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΖΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΖΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ
 9. Ψηφιακή τεχνολογία | παραστατικές τέχνες | ψηφιακές παραστάσεις | πολιτισμική διαχείριση | πολιτισμική επικοινωνία
 10. 4
 11. 7
 12. 42
 13. εικόνες
  • Η πανδημία της covid-19 και το καθεστώς υποχρεωτικού εγκλεισμού, υποχρέωσε τους δημιουργούς των παραστατικών τεχνών να ενσωματώσουν στην τέχνη τους, τα τεχνολογικά εργαλεία της ψηφιακής εποχής και να αναζητήσουν νέες δημιουργικές διεξόδους, προκειμένου να παραμείνουν σε επαφή με το κοινό τους. Παρά τον δισταγμό των δημιουργών για την χρήση των εργαλείων αυτών, κάποια αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμα, αίροντας τις αμφιβολίες τους. Το παρόν πόνημα, μέσα από μια ποιοτική, ερμηνευτική προσέγγιση τριών περιπτώσεων καλλιτεχνών, επιχειρεί να καταδείξει ότι η πανδημία της covid-19, επιτάχυνε την έλευση μιας νέας εποχής για τις παραστατικές τέχνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την δημιουργία βιώσιμων λύσεων πολιτισμικής διαχείρισης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώνουν μερικώς την αρχική υπόθεση, κρατώντας την επιφύλαξη ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί πλήρως, σε νεότερες μεταχρονολογημένες έρευνες και κάτω από πιο ώριμες συνθήκες για τους δημιουργούς.
  • The Covid-19 pandemic and the measures of lockdowns around the world, obliged the artists to integrate in performing arts, the technological tools provided by the digital age, as well as to seek new creational walkthrough, in order to retain their communion with their audiences. Despite their initial hesitation, the use of such technological tools proved to be exceptionally useful, shifting the artists concerns. The current paper, through a qualitative, hermeneutical approach, argues that, the covid-19 pandemic accelerated the advent of a new era in performing arts, as also, opened the road for new sustainable solutions in the cultural management. The results of this study, confirmed only in part of the original hypothesis, though it is argued that this will be completely confirmed, under the light of future research in a more ripened condition environment for the artists.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.