Η επικοινωνιακή πολιτική και στρατηγική των Πολιτιστικών Οργανισμών: Η περίπτωση της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ στο Μέτσοβο. Προτάσεις για ανάπτυξη και προσέλκυση κοινού, στη μετά-Covid εποχή

The communication policy and strategy of Cultural Organizations: The case of the E. Averoff Gallery in Metsovo. Suggestions for developing and attracting audiences in the post-Covid era (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λαμπρέα, Αγλαϊα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΣΗΦΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Πολιτιστικοί Οργανισμοί, | Επικοινωνία | Κοινό | Covid-19 | Πινακοθήκη Αβέρωφ
 10. 2
 11. 71
 12. 32
 13. Περιεχει: Πίνακες - Διαγράμματα
 14. Πολιτιστική επικοινωνία, Τόμος Α, Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας, Πάτρα, εκδόσεις ΕΑΠ
  • Οι χώροι πολιτισμού, στην Ελλάδα, ήρθαν αντιμέτωποι αφενός με τη μεγάλη οικονομική κρίση, αφετέρου με την κρίση της πανδημίας, κατά την διάρκεια της όποιας, έμειναν ως επί το πλείστον κλειστοί για το κοινό. Για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους, καθώς και για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και στόχων τους, είναι απαραίτητη η προσέλκυση, όσο το δυνατόν, περισσότερων ομάδων κοινού, μέσω επικοινωνιακών πολιτικών και δράσεων, στο φυσικό τους χώρο, αλλά ιδιαιτέρως μετά τη πανδημία, και στον ψηφιακό τους χώρο. Στην εργασία, σε θεωρητικό επίπεδο, θα αναλυθούν οι έννοιες , η σημασία και ο ρόλος της επικοινωνίας, της επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής που ακολουθεί ο εκάστοτε πολιτιστικός οργανισμός, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε αυτό το κομμάτι. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο πολιτιστικός οργανισμός που θα αναλυθεί, η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ στο Μέτσοβο. Θα αναφερθούν και αναλυθούν η επικοινωνιακή πολιτική και οι πρακτικές που ακολουθεί ο οργανισμός. Στο πλαίσιο πρότασης για σχεδιασμό νέας επικοινωνιακής πολιτικής της Πινακοθήκης, θα διενεργηθούν συνεντεύξεις με πρόσωπα της Πινακοθήκης, μέσα από τις οποίες θα εξαχθούν συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση του οργανισμού, τις προκλήσεις της πανδημίας, την επικοινωνιακή πολιτική του, τη προβολή του, τις ανάγκες του και την συμβολή του στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, θα υπάρξει σχεδιασμός έρευνας κοινού προκειμένου να αναλυθεί το υπάρχον κοινό της Πινακοθήκης, και να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα που, ενδεχομένως, ο Οργανισμός υστερεί επικοινωνιακά, ιδιαίτερα στην μετά- Covid εποχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν με κύριο στόχο , το σχεδιασμό μιας νέας επικοινωνιακής πολιτικής της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ για την ανάπτυξη και την προσέλκυση κοινού.
  • Cultural organizations need to attract as many audience groups as possible, through communication policies and actions, in order to ensure their viability and development. This paper examines the communication policy and strategy of cultural organizations and the influence of the Covid-19 pandemic, with regard to the reorientation of their communication practices. As a case in point, the practices of the E. Averoff Gallery in Metsovo are studied and analyzed, in relation with the changes occurring due to the pandemic, as well as proposals for the development and attraction of the public in the post-Covid era, using a mixed methodological approach, including secondary analysis, interview and questionnaires. The unexpected event of Covid -19 came with significant changes both in everyday lives and in the operation of various institutions, as the forced closures resulted in a significant reduction in their income, and their turn to online projects and activities so that they could communicate with their audiences, and engage with new ones. The findings of the qualitative study are compared with while the quantitative data are analyzed using the statistical package SPSS v.26 and they are also compared with the findings of the literature.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές