ΠΩΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

HOW LANGUAGE MANIFESTS GENDER RELATED STEREOTYPES (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΟΥΣΤΉ, ΦΩΤΕΙΝΉ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 July 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 105
 7. ΖΟΡΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. LANGUAGE | WOMEN'S LANGUAGE | STEREOTYPES | GENDER BIAS
 10. 5
 11. 19
 12. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 13. CHAPTER 1: DEFINING SEXISM AND LINGUISTIC SEXISM
  • Η σημασία της γλώσσας στη σύγχρονη ζωή δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η γλώσσα αντικατοπτρίζει εκ φύσεως όλες τις πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας. Για μεγάλο διάστημα, ο σεξισμός έχει αποτελέσει πτυχή του τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας καθώς και ένα επίμαχο ζήτημα. Εξετάζοντας τον σεξισμό στην αγγλική γλώσσα και συνδέοντάς τον με εφαρμοστέες μελέτες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, η παρούσα έρευνα επιδιώκει να κατανοήσει τον σεξισμό στη χρήση της γλώσσας μεταξύ των νεαρών μαθητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας με εργαλεία τη σύγκριση, την επαγωγή και τα παραδείγματα. Σκοπός της έρευνας είναι να καταδείξει ορισμένες από τις πολιτισμικές προκαταλήψεις και τις κοινωνικά άνισες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, οι οποίες διαχέονται στην αγγλική γλώσσα. H έρευνα κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας.
  • The importance of language in contemporary life cannot be underestimated. Language inherently reflects all facets of human society. As a topic of sociolinguistics, sexism has long been a contentious problem. By examining sexism in the English language and relating it to applied linguistic studies, this research seeks to understand sexism in language use among young learners of English as a foreign language with the usage of comparison, induction, and exemplification. The focus of this research is to demonstrate some of the cultural prejudices and socially inequitable attitudes toward women that are pervasive in the English language, as demonstrated in the use of it by youngsters. This research can be enlightening to a better understanding of the link between language and society.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.