Investigating the usefulness of the diagnostic test as a supplement to the placement test of the first grade of Junior High School.

Εξετάζοντας τη χρησιμότητα του διαγνωστικού τεστ αξιολόγησης συμπληρωματικά με τη χρήση του κατατακτήριου τεστ στην Α' Γυμνασίου. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΎΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΊΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Αγγλικά
 6. 99
 7. Οικονομίδου, Βασιλική
 8. Οικονομίδου, Βασιλική | Καρασίμος, Αθανάσιος
 9. assessment / αξιολόγηση | placement test / κατατακτήριο τεστ | diagnostic assessment / διαγνωστική αξιολόγηση | needs analysis / ανάλυση αναγκών | deficiency analysis assessment | deficiency analysis assessment / αξιολόγηση ανάλυσης ελλείψεων
 10. 6
 11. 4
 12. 50
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα.
  • Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Στο ελληνικό πλαίσιο μια μακροχρόνια μέθοδος αξιολόγησης είναι το κατατακτήριο τεστ που διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς στην αρχή της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Το τεστ αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών τους έτσι ώστε να τους χωρίσουν σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων τους. Το κατατακτήριο τεστ αποτελεί μια αξιολόγηση ρουτίνας για τους εκπαιδευτικούς καθώς έχει θεσπιστεί και διεξάγεται για πάνω από τριάντα χρόνια. Ωστόσο, οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου επηρεάζοντας και τη διαδικασία διδασκαλίας. Με το πέρασμα των χρόνων εξελίσσονται νέες μεθόδους διδασκαλίας και τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με το αν το κατατακτήριο τεστ είναι αρκετό για να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με επαρκείς πληροφορίες για τους μαθητές τους, ώστε να μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικά το μάθημα. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ελλείψεις των μαθητών τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η κατατακτήρια αξιολόγηση είναι αρκετή για να καλύψει τις απαιτήσεις των τελευταίων ετών ή εάν θα πρέπει να συμπληρωθεί με διαγνωστική αξιολόγηση. Για να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους. Ξεκινώντας, διερεύνησε τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών σε σχέση με το τεστ κατάταξης, παίρνοντας συνέντευξη από συναδέλφους που χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει το τεστ κατάταξης στις τάξεις τους. Η συνέντευξη εξέτασε τις πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή του τεστ κατάταξης, τις εμπειρίες τους από αυτό και τις αντιλήψεις και προτάσεις τους σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης και βελτίωσής του. Η ερευνήτρια ανέλυσε τα δεδομένα ποιοτικά και κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα μεταξύ των οποίων ήταν η προθυμία των εκπαιδευτικών να μάθουν περισσότερα για τις ανάγκες των μαθητών τους πέρα από τις γνώσεις τους πάνω στη γλώσσα και την αντίληψή τους ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο για την οργάνωση του σχολικού έτους. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων οδήγησαν την ερευνήτρια να ετοιμάσει μια διαγνωστική αξιολόγηση με βάση το μοντέλο ανάλυσης ελλείψεων. Η αξιολόγηση αποσκοπούσε στην εξέταση των αδυναμιών και των ελλείψεων των μαθητών. Οι μαθητές έπρεπε να εργαστούν ατομικά και σε ομάδες και στη συνέχεια η εκπαιδευτικός έπρεπε να αναλύσει τις απαντήσεις των μαθητών για να βγάλει συμπεράσματα. Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη κλήθηκαν να εφαρμόσουν αυτό το τεστ στους μαθητές τους και στη συνέχεια να παράσχουν στον ερευνητή ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαδικασία συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήματα χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert καθώς και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Είχε ως στόχο να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε αυτό το νέο είδος αξιολόγησης, τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αυτός ο τρόπος αξιολόγησης τους παρείχε έγκυρα αποτελέσματα σχετικά με το προφίλ των μαθητών τους και τη γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα μιας τέτοιας αξιολόγησης και κατά πόσον θα ήταν πρόθυμοι να την συμπεριλάβουν στη διδακτική διαδικασία που ακολουθούν. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών στη διαγνωστική αξιολόγηση για να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στο κατατακτήριο τεστ. Οι μαθητές ήταν σε θέση να εκφράσουν τις ελλείψεις τους και τις ανάγκες τους σε σημαντικό βαθμό και οι εκπαιδευτικοί παραδέχθηκαν ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τη διαγνωστική αξιολόγηση κατά τη νέα σχολική χρονιά, καθώς βρήκαν το τεστ περιεκτικό και ολοκληρωμένο και πιστεύουν ότι μπορεί να τους παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους μαθητές τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο ενσωμάτωσης της αξιολόγησης της ανάλυσης ελλείψεων στην αρχή ενός νέου σχολικού έτους στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να αποκτήσουν πληροφορίες για τους μαθητές τους πέρα από τα γλωσσικά τους επιτεύγματα και η διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί στον τομέα του κατατακτήριου τεστ και της διαγνωστικής αξιολόγησης, προκειμένου να ληφθούν δεδομένα από ευρύτερο δείγμα εκπαιδευτικών και μαθητών.
  • Assessment is an integral part of the teaching and learning process and can be encountered in various forms. In the Greek context a long-lasting assessment method is the placement test conducted by the teachers to their students at the beginning of the first grade of junior high school. This test aims at helping teachers identify their newcomer students’ level of linguistic knowledge and divide them in groups according to their level of proficiency. It has been administered for over thirty years and it is a routine for teachers of secondary education. Nevertheless, teaching and learning methods evolve over time affecting the teaching procedure as well. As time passes bringing along new teaching methods, a question arises as to whether the placement test is enough to equip teachers with adequate information for their students so they can organize the lesson effectively. The student-centered approach that is prevalent in recent years requires the teachers to plan their lessons with an eye to their students’ needs and deficiencies. Consequently, it should be examined whether the placement test is enough to cover recent years’ requirements or whether it should be supplemented by diagnostic assessment. In order to approach this consideration, the researcher used both qualitative and quantitative methods. In the beginning, she set off to investigate teachers’ perceptions and experiences in relation to the placement test by organizing an interview with colleagues who use or have used the placement test in their classes. The interview examined teachers’ practices in applying the placement test, their experiences of it and their perceptions and suggestions in relation to the way it is administered and how it can be improved. The researcher analyzed the data qualitatively and reached some conclusions among which was the teachers’ willingness to find more about their students’ needs apart from linguistic knowledge and their perception that acknowledging students’ needs would be helpful in the organization of the schoolyear. Following the results of the interview, the researcher prepared a diagnostic assessment based on the deficiency analysis model. The assessment aimed at examining students’ weaknesses and deficiencies by having them work individually and in groups and the teacher then had to analyze the students’ answers to draw conclusions. The participants in the interview were asked to apply this test to their students and then provide the researcher with feedback on the process by completing a questionnaire. The questionnaire included both Likert scale and open questions. It examined the way students responded to this new kind of assessment, the degree to which teachers believe the test provided them with valid results concerning their students’ profile and teachers’ opinion on the usefulness of such an assessment and whether they would be willing to include it in their syllabus. The results depicted a positive attitude towards this way of assessment as a supplement to the placement test. The students were able to express their deficiencies and needs to a considerable degree and the teachers admitted that they would consider using the diagnostic assessment in the new schoolyear as they found it comprehensive and well-rounded and believe it can provide them with valuable information for their students. Τhe results of this research indicate that there is room to incorporate deficiency analysis assessment at the beginning of a new school year in the first grade of junior high school. It seems that the teachers want to acquire information for their students beyond their linguistic accomplishments and diagnostic assessment can provide this information. Therefore, further research could be conducted on the field of placement and diagnostic assessment in order to receive feedback from a wider sample of teachers and students.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.