Βιωματική και διαδραστική μέθοδος μελέτης φωτισμού με τη χρήση BIM και VR

Immersive and interactive lighting study method using BIM and VR (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δεμερτζής, Γεώργιος
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Βενετσιάνου, Όλγα
 8. Συμεωνίδου, Ιωάννα
 9. Σχεδιασμός ΒΙΜ | BIM | Δυνητική Πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) | Virtual Reality – VR | βιωματικός σχεδιασμός | Experiential Design | σχεδιασμός φωτισμού | Lighting Design
 10. 7
 11. 43
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
  • Το φως αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη ζωή. Διεγείρει την αίσθηση της όρασης και επηρεάζει σημαντικά την σωματική και ψυχική υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο σωστός σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος που φωτίζεται τεχνητά, είτε με τεχνητά μέσα φωτισμού, είτε με σωστή εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Οι σημερινές συμβατικές μέθοδοι σχεδιασμού φωτισμού, προσφέρουν μεν μία αξιόλογη προσέγγιση που επιτρέπει στο χρήστη να έχει μια εικόνα του φωτιστικού αποτελέσματος μέσα από μετρήσεις και τρισδιάστατες απεικονίσεις, κάτι όμως που δεν είναι αρκετό, καθώς δεν του παρέχουν μια βιωματική εμπειρία του αποτελέσματος του φωτισμού. Δηλαδή ο τελικός χρήστης, ο οποίος συνήθως δεν έχει την εμπειρία ενός σχεδιαστή, αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα ως αποστασιοποιημένος παρατηρητής και όχι ως κάποιος που συμμετέχει βιώνοντάς το. Η τεχνολογία σήμερα όμως, με τα διαθέσιμα εργαλεία, παρέχει τη δυνατότητα, της, ως ένα μεγάλο βαθμό, βιωματικής εμπειρίας του σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της μεθοδολογίας ΒΙΜ, για το σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση και της Δυνητικής Πραγματικότητας (Virtual Reality ή VR), με την οποία ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο χώρο και να βιώσει με πιο ρεαλιστικό τρόπο τα αποτελέσματα του σχεδιασμού. Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί περιπτωσιολογική μελέτη (case study) σε υλοποιημένη μονοκατοικία για την οποία θα πραγματοποιηθεί ένα σενάριο φωτισμού που θα υλοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός θα υπάρχει ο βιωματικός τρόπος σχεδιασμού μέσω της Δυνητικής Πραγματικότητας και αφ’ ετέρου, με την αντιπαραβολή θα διαπιστωθούν οι αποκλίσεις ή άλλα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μέθοδο.
  • Light is a very important factor for life. It stimulates the sense of sight and significantly affects significantly physical and mental health. Considering the above, we understand how important is to properly design an environment that is illuminated artificially, either with artificial means of lighting, or with the proper use of natural light. Today’s conventional lighting design methods, offer a remarkable approach that allows the user to have an idea of the lighting effect through measurements and 3D representations, but this is not enough, as they don’t provide an experiential experience of lighting. That means the final user, who usually don’t have the experience of a designer, perceives the result as detached observer and not as someone who participates in the experience. However, current technology, with the available tools, enables experiential design experience to a large extent. This is possible by the use of BIM, for design and modeling and by Virtual Reality (VR), with which the user can move into space and experience the design results in a more realistic way. A case study will take place in an existing house in which various lighting scenarios will be suggested in the VR model, while one of them will be implemented in the existing situation. In this way, on the one hand, there will be experiential way of design through the use of virtual reality and on the other hand, the results will be compared with the implemented design, so that deviations or other problems that occur from the specific method can be identified.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.