ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Dynamics in Lighting (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 183
 7. ΣΠΕΝΤΖΑ, ΜΑΡΑ
 8. ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ | ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 9. 4
 10. 7
 11. 20
 12. εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες, σχήματα
  • Μία από τις σημαντικές ψυχολογικές πτυχές του φωτός της ημέρας είναι η ικανοποίηση της ανάγκης για επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον διαβίωσης (Robbins 1986). Το φως βοηθά στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των ανθρώπων με το περιβάλλον και τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι επηρεάζονται τόσο ψυχολογικά όσο και φυσιολογικά από τα διαφορετικά φάσματα που παρέχονται από διαφορετικά είδη φωτός. Στην διπλωματική αυτή εργασία αναλύθηκαν έννοιες όπως ο δυναμικός φωτισμός, τα διαδραστικά ανθρωποκεντρικά περιβάλλοντα, ο ανθρώπινος βιορυθμός, το βιοδυναμικό φως, οι τεχνολογίες δυναμικού φωτισμού σε χώρους κατοικιών και γραφείων. Μέσω της ανάλυσης μιας νέας εγκατάστασής φωτισμού σε υπάρχων χώρο κατοικίας, ο οποίος χρησιμοποιείται και ως χώρος εργασίας αλλά και ξεκούρασης, οι νέες αυτές συνθήκες του εσωτερικού φωτισμού έχουν προσαρμοστεί ώστε να μιμούνται τον φυσικό ρυθμό, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διαδραστική – δυναμική εγκατάσταση φωτισμού σχεδιάστηκε στρατηγικά και υλοποιήθηκε σε μια υπάρχουσα κατοικία μικρής κλίμακας. Μέσω των μεθόδων αξιολόγησης της, παρατηρήθηκε ότι ο ανθρωποκεντρικός φωτισμός προσέφερε βελτιωμένη διάθεση, ενίσχυση του ηθικού και μείωση της κόπωσης.
  • One of the important psychological aspects of daylight is the satisfaction of the need for the contact with external living environment (Robbins 1986). Light helps redefine people's relationships with the environment and themselves. Humans are affected both psychologically and physiologically by the different spectrums provided by different kinds of light. Concepts such as dynamic lighting, interactive anthropocentric environments, human biorhythm, biodynamic light, dynamic lighting technologies in residential and office spaces were analyzed. Through analysis of implemented projects, residential areas where the conditions of their interior lighting have been adjusted to mimic the natural rhythm, according to lighting needs. Furthermore an interactive – dynamic lighting installation is strategically designed and implemented in an existing small scale residence. Through quality evaluation methods used, it has been observed that lighting has indeed improved mood, enhanced morale, lower fatigue and reduced eye strain.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές