«Προτάσεις για τον φωτισμό ανάδειξης του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στην Πάτρα»

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΣΚΑΛΚΟΥ , ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. Παλαιά Σφαγεία, Εξωτερικός Φωτισμός, Προσομοιώσεις Φωτισμού
 10. 2
 11. 3
 12. 16
 13. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με ένα κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, την Πάτρα. Πρόκειται για τα Παλαιά Σφαγεία τα οποία εκτείνονται σε έκταση 20 στρεμμάτων στα οποία δεσπόζει ένα μεγάλο κεντρικό κτίριο πλαισιωμένο από άλλα μικρότερα τα οποία άλλοτε στέγαζαν βοηθητικούς χώρους και γραφεία. Ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων από το 1995 και μετά άλλαξε χρήση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας χώρος εκκόλαψης της δημιουργικής βιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτό άλλαξε η ταυτότητα του χώρου, ο οποίος πλέον μετατράπηκε σε “Πολυχώρο” ο οποίος περιλαμβάνει θεατρική σκηνή, καφέ, μπυραρία και αίθουσα συνεδρίων. Εντός όλου αυτού του χρονικού διαστήματος, ο χώρος φιλοξένησε επίσης και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους και βαφτίσεις, ενώ εκεί στεγάστηκε ακόμη και ραδιοφωνικός σταθμός. Σήμερα, τα Παλαιά Σφαγεία αξιοποιούνται για τον πολύ γνωστό θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού, φιλοξενώντας στο χώρο τους πολλές από τις επιμέρους καρναβαλικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του κτιριακού αυτού συγκροτήματος, με την πρόταση και το σχεδιασμό τριών προτάσεων εξωτερικού φωτισμού που θα επιτελούν αποτελεσματικά τον στόχο αυτό. Το θεωρητικό τμήμα της μελέτης στηρίζεται στην ανάλυση και την περιγραφή του χώρου και, ειδικότερα, στην ιστορική αναδρομή του, την πολυχρηστικότητά του και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει. Επιπλέον, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων προτύπων και κανονισμών που αφορούν αστικό φωτισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και χώρους ιστορικής σημασίας. Το πρακτικό τμήμα της μελέτης αφορά την επιλογή συνολικά πέντε κτιρίων του χώρου για τα οποία έγινε τρισδιάστατος σχεδιασμός στο λογισμικό ArchiCAD και ο σχεδιασμός του φωτισμού στη σουίτα DIALux. Η αισθητική ανάδειξη τους θα βασιστεί στην ανάδειξη της υλικότητας των κτιρίων, δηλαδή στον τονισμό της πέτρας, οπότε τα φωτιστικά είναι εγκατεστημένα στο έδαφος στην πρόταση λευκού φωτισμού, δημιουργώντας μία στενή δέσμη φωτός από κάτω προς τα πάνω (επίτευξη καθετότητας), ενώ στις προτάσεις RGB και RGBW φωτισμών τα φωτιστικά είναι τοποθετημένα πάνω στα κτίρια.
  • This master thesis deals with a building complex located in the third largest city in Greece, Patras. These are the Old Slaughterhouses which extend over an area of 20 acres and are dominated by a large central building framed by other smaller ones which once housed auxiliary spaces and offices. The area of the Old Slaughterhouses from 1995 onwards changed use, resulting in the creation of a hatchery of the creative industry. Consequently the identity of the space changed, which was now transformed into a "multi-purpose events venue" which includes a theatrical stage, cafe, beer garden and conference room. During all this time, the venue also hosted social events, such as weddings and christenings, and even housed a radio station. Today, the Old Slaughterhouses are utilized for the well-known institution of Patras Carnival, hosting in their place many of the individual carnival events that take place every year. The purpose of this work is to highlight this building complex, with the proposal and design of three outdoor lighting proposals that will effectively fulfill this goal. The theoretical part of the study is based on the analysis and description of the space and, in particular, on its historical background, its versatility and the advantages it offers. In addition, a bibliographic review of various standards and regulations related to urban lighting, which includes areas of historical importance. The practical part of the study concerns the selection of a total of five buildings for which three-dimensional design was done in the ArchiCAD software and the design of the lighting in the DIALux suite. Their aesthetic prominence is achieved mainly with vertical elements made of carved stones, so the luminaires are installed on the ground in the white lighting proposal, creating a narrow beam of light from bottom to top (achieving verticality), while in the RGB and RGBW lighting proposals the luminaires are placed on the buildings.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές