Φως και Υδάτινο στοιχείο

Light and Water element (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΣΚΑΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 8. Φως, Νερό
 9. 18
 10. 19
 11. 112
  • Το φως και το υδάτινο στοιχείο ανέκαθεν αποτελούσαν δύο βασικά στοιχεία της ίδιας της ζωής αλλά και του ανθρώπινου πολιτισμού. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται άρρηκτα με την εκφραστική διάσταση της τέχνης, η οποία λειτουργεί ως μοχλός της ανθρώπινης ενεργοποίησης. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συσχέτιση του φωτός και του υδάτινου στοιχείου υπό διάφορες περιπτώσεις συνύπαρξης. Η δυναμική της αλληλεπίδρασης των δύο στοιχείων δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που καθιστά το κάθε ένα από αυτά ζωντανό και αναντικατάστατο.
  • Light and water have always consisted the two basic elements of life itself, as well as the human civilization. These two elements are inextricably linked with the expressive dimension of the art, which functions as the keystone for the activation of the human being. The present dissertationaims at looking into the relation of light and water in various models of coexistence. The dynamics of their interaction is what makes each of them alive and irreplaceable
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές