Σχεδιασμός φωτισμού σχολικών κτιρίων με ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Lighting Design in school establishments with a Human Centric approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλλινίκου, Ευγενία
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Σωτηροπούλου, Σοφία
 8. Σωτηροπούλου, Σοφία | Τσαγκρασούλης, Αριστείδης
 9. Ανθρωποκεντρικός φωτισμός | σχολικά κτίρια | κιρκάδιο φως
 10. 2
 11. 8
 12. 24
 13. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 14. Σωτηροπούλου, Σ. (2014). Γενικές Αρχές Φωτισμού , Η Φυσιολογία της Οπτικής Αντίληψης και το Φως: Bd. Τόμος Β. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Η εργασία παρουσιάζει την έννοια του φωτισμού με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τη σπουδαιότητα αυτού για τον άνθρωπο, αναλύοντας τα πολλαπλά οφέλη του Φυσικού Φωτισμού σε σχέση με τον κιρκάδιο ρυθμό μας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα παιδιά και συγκεκριμένα, τους εκπαιδευτικούς χώρους/δομές αναλύονται τα οφέλη της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης τόσο στη σωματική υγεία των χρηστών , ήτοι στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς αλλά και στην ψυχική τους υγεία. Ο φυσικός φωτισμός αποτελεί την κυρίαρχη συνιστώσα στον ανθρωποκεντρικό φωτισμό, αφού τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του ηλιακού φωτός είναι πολλαπλά και συντελούν στην επίτευξη μίας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Συγκεκριμένες έρευνες που υλοποιήθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά παρατήρησαν ότι, στην ψυχοσύνθεση και ψυχική υγεία των μαθητών, άμεση επιρροή είχε ο τρόπος με τον οποίο φωτίζονταν οι σχολικές αίθουσες κάθε φορά . Στην συνέχεια, αφού αναλυθούν συγκεκριμένα πρότυπα και κανονισμοί που αφορούν τα εκπαιδευτικά κτίρια, ακολουθεί μελέτη υφιστάμενης κατάστασης σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Παλλήνη Αττικής. Ξεχωριστές βαθμίδες – παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό μελετώνται σε συνάρτηση με το Φυσικό Φωτισμό και το ερευνητικό μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προτάσεων που θα βελτιστοποιήσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και θα ενισχύσει την καλή υγεία των μαθητών μέσω του Ανθρωποκεντρικού Φωτισμού. Τα οφέλη πολλαπλά και μεταξύ αυτών η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο μέσω του τεχνητού φωτισμού αλλά και μέσω της ψύξης θέρμανσης του κτιρίου. Η ευεξία και η καλή επίδοση των μαθητών ενθαρρύνεται μέσα από μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση φωτισμού, η οποία ευνοεί τον σχεδιασμό ενός βιοκλιματικού χώρου.
  • This paper has the significant role to describe and present, what Human Centric Lighting actually, is, thus its importance to humankind. It shall furthermore endeavour, to illustrate the numerous assets of daylighting in terms of our circadian rhythm and our entire well- being. Daylighting, being the founding element of human centric lighting, will moreover, be analysed to spaces that interact with children and will demonstrate the significance of designing HCL to educational buildings. Certain studies conducted by researchers and published on scientific journals, observed that learning itself, is influenced by the lighting in the classroom, while the pupils emotional health is also connected/ influenced, to how the classroom is lit every time. Furthermore, existing regulations and European standards for educational establishments will be studied to conclude with a chosen school as a case study, a private school establishment located in Pallini, in Attica. From Preschool, Kindergarten to Elementary, specific classrooms will be presented and studied in terms of Daylighting. The study shall be enriched with a series of proposals on how Human Centric Lighting can be achieved, thus enhance all pupils good health. Multiple assets include saving electric energy not just through artificial lighting but also through heating and cooling the building. Wellness and outstanding student performance is encouraged through a human centric lighting approach, which also favours a bioclimatic /sustainable architectural design.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές