"Αληθινές Ιστορίες" στον σύγχρονο ελληνικό Τύπο: μελετώντας δημοσιογραφικά κείμενα στην Ελλάδα της κρίσης, από το 2011 στο 2021.

"Human Interest Stories" in the modern greek Press: studying articles from 2011 to 2021. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπινίκου, Μαρία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 20 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-20]
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. λογοτεχνική δημοσιογραφία, Τύπος, αφήγηση, αληθινές ιστορίες, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, δημοσιογράφος-ρεπόρτερ, Μέσα ενημέρωσης, συναίσθημα, χαρακτήρες, κεντρικά πρόσωπα, πλοκή, δράση
 10. 39
 11. 19
 12. 0
  • Η ιστορία με ανθρώπινο ενδιαφέρον υπήρξε ένα πρωτοπόρο δημοσιογραφικό είδος για τις αρχές του 19ου αιώνα, όπoτε και επινοήθηκε. Οι αρθρογράφοι αυτών των ιστοριών επικεντρώνονταν στην υποκίνηση της περιέργειας του κοινού και τη συγκινησιακή φόρτιση του, μέσω αφηγηματικών τεχνικών που τους παρείχε η λογοτεχνία και η μυθοπλασία. Το είδος εξελίχθηκε δομικά και αναθερμάνθηκε τις δεκαετίες του 1960 και 1970, σε μια τάση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εκφράστηκε μέσω του Τύπου του 19ο αιώνα και αναθεωρήθηκε με την έκδοση μη-μυθοπλαστικών έργων που αντλούσαν το περιεχόμενό τους από αληθινές ιστορίες και επίπονη και βαθιά δημοσιογραφική έρευνα. Με την παρούσα εργασία μελετήσαμε με ποιο τρόπο εκφράστηκε το είδος της αφηγηματικής δημοσιογραφίας τα χρόνια της ελληνικής οικονομικής ύφεσης. Μας ενδιέφερε να βρούμε το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν, τόσο η θεματολογία όσο και η δομή των άρθρων, από τις κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μετά το 2008. Αλιεύσαμε κείμενα από το 2011 έως το 2021 και εργαστήκαμε επί αυτών με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
  • Human interest story began as a pioneering journalistic genre for the early 19th century. Journalists and writers of human-interest stories, focused on arousing the curiosity of the audience and their emotional charge, through narrative techniques provided by literature and fiction. Narrative Journalism evolved structurally in the 1960s and 1970s, as a trend that began in the United States and later spread to Europe and Greece. In Greece, we find human interest stories through Press in the 19th century, and decades after, revived with the publication of non-fiction works that drew their content from true stories and in-depth journalistic research. Through our research, we studied in which ways narrative journalism was expressed during the years of the Greek economic recession. We were interested in finding out the extent to which both the subject matter and the structure of the articles were influenced by the social, economic and ideological conditions that prevailed in the country after 2008. We collected and studied articles from 2011 to 2021 while we examined them with the method of content analysis, coming to specific conclusions.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές