Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TRULY MEDIA

THE VERIFICATION PROCESS OF ONLINE CONTENT IN JOURNALISM: THE CASE OF TRULY MEDIA PLATFORM (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΑΛΑΜΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 20 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-20]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΒΕΓΛΗΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 9. ψευδείς ειδήσεις | truly media | επαλήθευση | μέσα κοινωνικής δικτύωσης | παραδοσιακή δημοσιογραφία | διαδίκτυο
 10. 4
 11. 44
 12. Η εργασία περιέχει παρουσίαση της πλατφόρμασ Truly Media υπό τη μορφή φωτογραφιών, σχεδιαγράμματα από την έρευνα της εργασίας.
  • Η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των νέων τεχνολογιών και της δημοσιογραφίας είναι ορατή με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της άσκησης του επαγγέλματος συναρτήσει αυτών. Πέραν των παραδοσιακών μέσων, του τύπου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, τα νέα μέσα είναι ένας βασικός τρόπος άσκησης του επαγγέλματος και δημοσίευσης των νέων. Ο νέος τρόπος λειτουργίας και ολοκληρωτικής επαναπροσέγγισης του επαγγέλματος αλλά και η οριοθέτηση εκ νέου ενός νέου ορισμού που χαρακτηρίζει της δημοσιογραφία περιλαμβάνοντας όλες αυτές τις αλλαγές, έχει θέσει νέους προβληματισμούς και ανάγκες, ένας εκ των οποίων είναι και η ανάγκη επιβεβαίωσης του περιεχομένου που αναρτάται στο διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι ο αριθμός των ειδήσεων με αναληθές περιεχόμενο αφενός είναι τόσο μεγάλος που οδηγεί στην παραπληροφόρηση, αφετέρου οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επιζήμιες και ατομικά αλλά και στην κοινωνία. Η σημασία της ύπαρξης και της χρήσης εργαλείων που θα χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο των ειδήσεων με γνώμονα τη διατήρηση των βασικών αξιών της δημοσιογραφίας, όπως αντικειμενικότητα, αλήθεια και αξιοπιστία, είναι ένα επιπλέον έργο που πρέπει να ασκούν οι δημοσιογράφοι πριν τη δημοσίευση, αλλά ακόμα και των απλών χρηστών-κατόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι διαθέτουν προσωπικό προφίλ σε γνωστές κοινωνικές πλατφόρμες, όπως Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Επομένως, ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και η πλατφόρμα «Truly Media», η οποία παρέχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που χρειάζεται ο κάθε πολίτης, ο οποίος ενημερώνεται ώστε να ελέγχει ο ίδιος κατά πόσο το περιεχόμενο των ειδήσεων είναι αληθές ή όχι.
  • The interaction and mutual reliance between new technologies and journalism is visible through the social networks and the change of how journalists work nowadays. Apart from the traditional media, like newspapers, tv and radio, the new media have a vital role in news gathering. The new mode of operational and complete re-approach of the profession additionally with the re-delimitation of a definition that characterizes the journalism including all these changes, has raised new concerns and needs, one of which is the need to verify the content of news posted online. This is because the number of news with fake content on the one hand is so large that it leads to misinformation, on the other hand the consequences are particularly harmful both individually and in society. The importance of having and using tools that should confirm the content of the news while maintaining the core values of journalism, such as objectivity, truth and credibility, is an additional task that journalists must perform before publishing and even of ordinary users-owners of social media, who have a personal profile on well-known social platforms, such as Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn and so on. Therefore, one of these tools is the “Truly Media” platform, which provides all the guarantees that every citizen who is informed needs to check for himself whether the content of news is true or not.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές