ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΑΛΑΣΙΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 31 Μαίου 2022 [2022-05-31]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. καταδυτικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός
 10. 1
 11. 10
 12. 20
 13. περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Βελισσαρίου, Ε. (2000). Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Περίληψη H ανάγκη για τη στρατηγική χάραξη πολιτικής για το προσφερόμενο καταδυτικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας είναι το διακύβευμα της εν λόγω εργασίας. Στην παρούσα εποχή διαφαίνεται πώς οι συνθήκες επιτάσσουν τη στροφή από τον μαζικό τουρισμό σε πιο βιώσιμες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αφού ο μέχρι πρότινος τουρίστας καταναλωτής, έχει εξελιχθεί σε ενεργητικό επισκέπτη που επαγρυπνά για τις συνέπειες που επέφερε η ανθρώπινη δράση στο φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά την πανδημία είναι πλέον ολοφάνερο, πώς η ανάγκη για αλλαγή των συνηθειών μας, των επιθυμιών μας και του είδους των διακοπών που επιλέγουμε, είναι επιτακτική. Ταυτόχρονα όμως η συγκυρία στέκεται ως στιγμή κρίσιμης αλλαγής του τουριστικού μοντέλου της Ελλάδας αφού οι δυνατότητες που ενυπάρχουν εν υπνώσει, δύνανται να αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και να αναδιαμορφώσουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν το οποίο πλέον θα βασίζεται στις ποικίλες δυνατότητες της Ελλάδας αφού τόσο η γεωγραφία της αναφορικά με τη θέση της στη Μεσόγειο αλλά και η γεωμορφολογία της με τα απειράριθμα νησιά και τη βαρύνουσα σημασία της ιστορίας και των μνημείων που αυτή μας κληροδότησε, το καλεί στον υπέρτατο βαθμό. Ο καταδυτικός τουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, τα αδύναμα σημεία και οι δυνατότητες εξέλιξης στη χώρα μας είναι η θεματική της παρούσας διπλωματικής. Eιδικότερα η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται και εξετάζει, η εικόνα της Ελλάδας ως καταδυτικός προορισμός στο εξωτερικό, τις προτιμήσεις των ομάδων στόχου με απώτερο στόχο να σκιαγραφηθούν οι προδιαγραφές του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και ταυτόχρονα εμβαθύνει στην εμπειρία δυτών, οι οποίοι ήδη έχουν πραγματοποιήσει καταδύσεις στην Ελλάδα. Έτσι θα αποτυπωθεί εναργώς, το υπάρχον καταδυτικό προϊόν και οι υπηρεσίες, στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας, ανασύρουν στο φως δεδομένα που δύνανται να μετουσιωθούν σε ρεαλιστικές προτάσεις, στη βάση μιας πολιτική σε εθνικό επίπεδο με συνέργειες δημοσίων αλλά και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
  • Abstract Diving tourism has emerged as a key component of alternative and sustainable tourism not only in Greece but also worldwide. Currently, it is evident that a shift from mass tourism to more sustainable and alternative forms of tourism is required. At the same time, however, this is a moment of critical change in Greece's tourism model, since the potential that exists is still latent, can mitigate the disadvantages and reshape the tourist product offered, which will now be based on Greece's diverse potential, since both its geography in terms of its position in the Mediterranean and its geomorphology with its infinite number of islands and the importance of the history and monuments it has bequeathed to us, call for it to the highest degree. The aim of the present thesis is to explore and investigate diving tourism, as an alternative form of tourism, its weak points, and its potential for development in Greece. Specifically, this thesis deals with and examines how Greece is perceived by foreigners as a diving destination by exploring their preferences. By doing so, we highlight the specificities of diving tourism through the prism of experiences of divers in Greece. By adopting a mixed methods approach, the results of the present study bring to light realistic proposals, which can be systematically used through synergies between the public and private sectors, to develop tourism holistically.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές