Εύρεση Κοινοτήτων χρηστών στο Twitter

Detecting Twitter User Communities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κακαράντζα, Ιωάννα
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Φωκά, Αμαλία
 8. Λαζαρίνης, Φώτιος | Βερύκιος, Βασίλειος
 9. εύρεση κοινοτήτων | ανίχνευση κοινοτήτων | κοινωνικά δίκτυα | μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων
 10. 4
 11. 1
 12. 38
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες.
  • Στη διπλωματική εργασία αυτή ερευνήθηκαν μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα (Twitter). Το πρόβλημα που εστιάσαμε είναι η εξόρυξη ενός αριθμού χρηστών, που σχηματίζουν μεταξύ τους υπό-δίκτυο, και που έχουν κάποια συγκεκριμένα γνωρίσματα ώστε το τελικό δίκτυο να θεωρείται αποδοτικό για μεταφορά κάποιου μηνύματος σε όλο το εύρος του συνολικού δικτύου.
  • The main purpose of this thesis, was to study data mining methods from the social networking platform Twitter. We have focused on the problem of mining data from Twitter for a number of users, that will produce the creation of a valid sub-network between them. We have showed that this network has the necessary attributes so that it is considered efficient for transmitting messages of interest to its entirety.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.