ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ R

INSTRUCTIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT OF A COURSE FOR THE PURPOSE OF TEACHING DATA SCIENCE USING THE R LANGUAGE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΛΥΔΙΑ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ
 8. ΚΑΛΛΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡΥΚΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. R LANGUAGE | DATA SCIENCE
 10. 3
 11. 58
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε-LEARNING ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MOODLE. TO ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ R.
  • THE OBJECTIVE OF THIS PAPER IS TO PRESENT AND ANALYZE THE MODERN TOOLS FOR DEVELOPMENT OF E-LEARNING COURSES THROUGH THE MOODLE SOFTWARE. THE COURSE INTRODUCES THE STUDENT TO THE SCIENCE OF DATA ANALYSIS THROUGH THE LANGUAGE R.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.