Διερεύνηση δυνατότητας βελτίωσης μεθόδου Ασαφών Χρηματοκιβωτίων για ιδιωτική διασύνδεση εγγραφών

On exploring ways for improving the Fuzzy Vaults method for privacy preserving record linkage (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπαλάσης, Ιωάννης
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Καρακασίδης, Αλέξανδρος
 8. Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ | Βερύκιος, Βασίλειος
 9. Ασαφή Χρηματοκιβώτια | Ιδιωτική Διασύνδεση Εγγραφών | Κρυπτογραφία | Ποιότητα Δεδομένων
 10. 3
 11. 3
 12. 29
 13. Στο κυρίως κείμενο υπάρχουν εικόνες, πίνακες και γραφήματα
  • Διανύοντας την ψηφιακή εποχή η διαχείριση των δεδομένων που παράγονται αποκτά ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία. Ο αριθμός των υπηρεσιών, οργανισμών αλλά και ιδιωτών που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς ενώ ταυτόχρονα εκατομμύρια ανθρώπων “μοιράζονται” τα προσωπικά τους δεδομένα είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε εξατομικευμένες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αναμφίβολα λοιπόν, το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα αυτά με ταυτόχρονη μέριμνα για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που ενδεχομένως να περιέχουν αποτελεί μια καθοριστική πλευρά της ευρύτερης διεργασίας που εκτυλίσσεται γύρω από την διαχείρισή τους. Τα ασαφή χρηματοκιβώτια (fuzzy vaults) αποτελούν κρυπτογραφικές δομές βασισμένες στην αβεβαιότητα μέσω και της ενσωμάτωσης θορύβου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος της ιδιωτικής διασύνδεσης εγγραφών διατηρώντας την ιδιωτικότητά τους μέσω της μη κοινοποίησης των αντίστοιχων δεδομένων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας σκιαγραφείται το πρόβλημα της ιδιωτικής διασύνδεσης εγγραφών και επιχειρείται η προσπάθεια βελτιστοποίησης της τεχνικής των ασαφών χρηματοκιβωτίων. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δοκιμή εναλλακτικών αριθμητικών και υπολογιστικών μεθόδων με στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης της τεχνικής αυτής τόσο ως προς τον χρόνο εκτέλεσης όσο και ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων της.
  • In today’s digital era, management of produced data is of vital significance. The number of services, organizations and private parties that store and manage data is exponentially increasing while at the same time millions of people are sharing their personal data either on social media or on personalized web applications. Undoubtedly, the exchange of information related to this data while protecting potentially sensitive information is a defining aspect of the processes surrounding their management. The Fuzzy Vault are cryptographic structures based on approximation through noise integration. They can be utilized in solving the problem of Private Preserving Record Linkage while preserving their privacy by not sharing corresponding data. This thesis presents the issue of Private Preserving Record Linkage and the Fuzzy Vault technique. It aims to test alternative numeric and calculating methods with a view to exploring the potential for amending this technique to both execution time and quality of results
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές