Ο ήχος στην ψυχοθεραπεία: καταγραφή και κατηγοριοποίηση μεθόδων αξιοποίησης ηχητικών ερεθισμάτων σε ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες

Sound In Treatment: The Use of Auditory Stimuli/Events in Therapy Sessions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδόπουλος, Χρήστος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. ήχος | μουσική | ψυχοθεραπεία | ψυχική ασθένεια | φυσιολογία | συναίσθημα
 10. 356
 11. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, διαγράμματα
  • Η ψυχική ασθένεια και η αντιμετώπιση αυτής είναι πλέον θέματα επίκαιρα στον πολύπαθο μέχρι στιγμής 21ο αιώνα. Ήδη από τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας COVID-19, τα κρούσματα εμφάνισης ψυχικών ασθενειών έχουν αυξηθεί και η ανάγκη για αποτελεσματικές και προσβάσιμες μεθόδους βραχυχρόνιας θεραπείας συμπτωμάτων και μακροπρόθεσμης ψυχοθεραπείας είναι επιτακτική. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος της αξιοποίησης της μουσικής και του ήχου, γενικότερα, στις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες. Με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σε πρώτο στάδιο, η εργασία αναλύει την επίδραση του ήχου και της μουσικής στην ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία και εξηγεί την τάση του ανθρώπου να εμπλέκεται διαρκώς στην ακρόαση και τη δημιουργία μουσικής. Σε ένα δεύτερο στάδιο, παρουσιάζει τις επικρατούσες σχετικές με τον ήχο μεθόδους συμπληρωματικής θεραπείας, κατηγοριοποιώντας τες ανάλογα με τον τύπο του ηχητικού ερεθίσματος. Έτσι, καταλήγει στους εξής άξονες: Μουσικοθεραπεία (ΜΘ), Δονησιακουστική Θεραπεία (ΔΑΘ), Θεραπεία Φυσικού Ηχοτοπίου (ΘΦΗ). Για κάθε θεραπεία παρατίθενται πίνακες μελετών που τεκμηριώνουν τη θετική της επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και συναίσθημα. Επίσης, δεδομένου ότι ο ήχος είναι ένα στοιχείο που ενυπάρχει στην παραδοσιακή γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, διερευνώνται η ανθρώπινη φωνή και η σιωπή ως στοιχεία επίδρασης του ήχου στο ανθρώπινο σώμα και συναίσθημα, ως αυτούσια εργαλεία θεραπείας. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στο θέμα της αξιοποίησης του ήχου στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, εξετάζοντας τον ήχο από τη σκοπιά της ιατρικής (νευροεπιστήμες), της ψυχολογίας και της ακουστικής. Η μουσική, ο ήχος και η σιωπή βρίσκονται εκεί έξω. Η χρήση τους ως ψυχοθεραπευτικά εργαλεία είναι μία χαμηλού κόστους, χωρίς παρενέργειες, προσβάσιμη και ευχάριστη διαδικασία που οφείλει να αναδειχθεί περισσότερο ως επικουρική μέθοδος θεραπείας ψυχικών ασθενειών.
  • Mental illness and its treatment are one of the most up-to-the-minute world issues in a 21st century that has offered its share of sufferings even thus far. The last two years of the COVID-19 pandemic have left their scars on humanity, with mental illness cases spiking and the need for effective and accessible treatment techniques becoming even more imperative. This paper deals with the utilization of music and sound in psychotherapeutical processes. It is mainly a literature review which initially analyzes the effect of sound and music on the human body and emotion, elaborating on the tendency of human beings for listening to and creating music. Moreover, it introduces prominent sound-and-music-based methods and interventions for the treatment of mental symptoms. These methods are sorted by the type of the sound stimulus that is used in each case. Thus, Music Therapy (MT), Vibroacoustic Therapy (VAT) and Natural Soundscape Therapy (NST) are displayed, along with tables of science papers that substantiate their positive impact on the human physiology and psychology. Next up, since sound is a core element of the traditional cognitive-behavioral therapy session, this research looks into the human voice and moments of silence as tools of communication and treatment. This paper is a multidisciplinary approach to sound and its utilization in treatment processes, addressing sound from three different points of view: medicine (neurosciences), psychology and acoustics. Music, sound and silence are out there. They can and must be seen as powerful therapeutic tools that come with low cost, almost no side effects, being both pleasurable and accessible to everyone.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές