Ηχητικός Χάρτης Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Sound Map of Cultural Heritage Sites (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ηλίας, Σταμπουλής
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 9. Ηχητικός Χάρτης | Ηχο-διαδρομή | Ακουστικός περίπατος | Εμβύθιση | Geofences
 10. 3
 11. 20
 12. Περιέχει: εικόνες, αποσπάσματα κώδικα.
  • Η ευρεία διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει επηρεάσει την αλληλεπίδραση μας με τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα τελευταία χρόνια, χώροι όπως μουσεία και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν εντάξει διαδραστικές εφαρμογές στην πρακτική τους, με σκοπό να εμπλουτίσουν την εμπειρία που προσφέρουν. Εντός του πλαισίου διερεύνησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων στη μετάδοση πολιτιστικού περιεχομένου, στην παρούσα εργασία παρέχεται αναδρομή στο πεδίο αυτό, καθώς και ανάπτυξη νέας εφαρμογής για κινητές συσκευές για την οποία έχει δημιουργηθεί πρωτότυπο υλικό που αφορά στον χώρο του Γαλεριανού Συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες του ήχου δι’ εντοπισμού (locative audio) για την αναπαραγωγή του ηχητικού περιεχομένου από την κινητή συσκευή μόνο στην τοποθεσία των μνημείων. Η περιήγηση έχει τη μορφή ακουστικού περιπάτου (audio walk), στη διαδρομή του οποίου τα σχεδιασμένα αμφιωτικά (binaural) αρχεία ήχου αναπαράγονται μέσω ακουστικών όταν ο χρήστης βρίσκεται στα σημεία ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιώντας τεχνικές τρισδιάστατου ήχου (spatial audio), η εφαρμογή αποσκοπεί στην εμβύθιση (immersion) του χρήστη στην εμπειρία της ηχο-διαδρομής, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην περιήγηση και στην κατανόηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • The widespread use of digital technologies has affected our interaction with cultural heritage sites. In recent years, museums and cultural heritage sites have integrated interactive applications into their practice, in order to give new aspects to the experience they offer. Within the context of exploring the technological possibilities in the communication of cultural content, this paper provides a review of this field, as well as the development of a mobile application for which original material has been created regarding the site of the Galerian Complex in Thessaloniki. The application uses locative audio practices to play audio content in the mobile device only at the location of the monuments. The tour takes the form of an audio walk, in which the designed binaural audio files are played back through the user's headphones when they are at the points of interest. By using spatial audio techniques, the application aims to create an immersive experience, offering new possibilities in visiting and understanding cultural heritage sites.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.