Οι αλλαγές στη μουσική βιομηχανία και τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Changes in the music industry and the copyright. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σκιαθίτου, Κωνσταντίνα
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 176
 7. Βρύσης, Λάζαρος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος
 9. Μουσική Βιομηχανία, Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Μεταδεδομένα | Music Industry, Music Copyright, Digital Music Services, Metadata
 10. 1
 11. 42
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα.
  • Η μουσική βιομηχανία στις αρχές του 21ου αιώνα αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες, καθώς αρχικά οι τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά επιχειρηματικά της μοντέλα, φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά τα έσοδά της. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν εύκολη πρόσβαση στη μουσική τόσο με νόμιμους όσο και με παράνομους τρόπους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων όμως, η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να αναπροσαρμόζει τις προτεραιότητές της ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ψηφιακής αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι ψηφιακές υπηρεσίες μουσικής έχουν αρχίσει και μάλλον θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στη μελλοντική επιτυχία του κλάδου. Η εργασία αναλύει τους μετασχηματισμούς της βιομηχανίας που προκλήθηκαν από την ψηφιοποίηση. Συζητά πώς η ψηφιοποίηση επηρεάζει τη δημιουργία μουσικού περιεχομένου, τη διανομή του, την κατανάλωση του μουσικού περιεχομένου, την εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα της. Το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας για την βιωσιμότητα και την επιτυχία της μουσικής βιομηχανίας, καθώς παρέχει στους δικαιούχους τα εργαλεία για την προώθηση και τη διανομή στο κοινό του μουσικού περιεχομένου και κάνει εφικτή την απόδοση των εύλογων αμοιβών. Μεγάλη πρόκληση όμως είναι η νόμιμη προώθηση της μουσικής στους ακροατές καθώς οι σημερινές τεχνολογίες βασίζονται στα μεταδεδομένα, η διαχείριση των οποίων εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
  • The report makes a brief historical review of the evolution of the business models and success factors of the traditional music industry over time. The reality of the evolving internet technologies, afforded by easy access to networked global communications, is very important driver of change, and ultimately brought every part of the music industry, from content promotion to consumption and talent development, into the realm of digital technology. In light of this, the objective of this report is to present the major developments in the music industry. It discusses how digitization affects content creation, distribution, aggregation and consumption of music. Furthermore, identifying the transformations taking place, it wishes to understand how the sector has continued to innovate and create new value networks, business models and ways to bring music to fans. The music copyrights legal framework is a crucial underpinning factor in the success of the music industry. It provides rights owners and holders with the tools to promote, distribute and present music content to the public and to receive remuneration and attribution in return. The report identifies the fundamental concepts of music copyrights and present how the exploitation of music copyrights, contribute to revenues in the sector. Finally it focuses on various types of music companies and digital providers, and encompasses the distribution and the consumption of recorded music, including streaming, and the competition which music companies face from other online content providers.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές